Det får vi frihed til

Med frihedsforsøget får vi i Holbæk Kommune vide rammer for at skabe den folkeskole, vi drømmer om. Bliv klogere på, hvad vi får frihed til at gøre i folkeskolen.

Fra 1. august 2021 har vi frihed fra de fleste regler i folkeskoleloven.  De nationale og kommunale regler for frihedsforsøget bliver kaldt for hegnspæle. Disse er rammen om folkeskolen i Holbæk Kommune i de tre år med frihed. De hegnspæle, som vi ikke kan søge frihed fra, kan du læse mere om her.

De paragraffer i folkeskoleloven, som ikke er en del af hegnspælene, kan skolerne søge frihed fra. På denne måde får skolerne mulighed for at tilrettelægge hverdagen på nye måder, der kan skabe bedre resultater i form af mere læring og trivsel for eleverne. Det er op til den enkelte skoleledelse sammen med medarbejdere, elever og forældre at definere hvilke regler, der fortsat skal gælde for skolen og undervisningen, og hvilke regler man vil se bort fra eller ændre på.

Frihed til....

Her er et overblik over de paragraffer, der kan blive bragt i spil under frihedsforsøget for at give frihed til noget nyt:

Regler om fag og fagfordeling

Frihed til at etablere nye fag og endda ændre, hvilke klassetrin der undervises på i de forskellige fag

Krav om obligatoriske emner (de såkaldt timeløse fag – uddannelse og job, færdselslære, seksualundervisning og familiekundskab)

Frihed til at sammenlægge eller indarbejde de timeløse fag i andre fag, projektuger eller på bestemte årgange – eller helt se bort fra de timeløse fag.

Regler om fælles mål

Frihed til at ledelse og medarbejdere i samarbejde finder på noget nyt

Krav om understøttende undervisning, lektiehjælp, faglig fordybelse og bevægelse

Frihed til at nyfortolke de elementer, der kom med folkeskolereformen. Det giver fx mulighed for skoleforberedelse sammen med foreningsliv

Regler om hold- og klassedeling

Frihed til at ændre på størrelsen af klasser og mulighed for større grad af holddeling. Det betyder fx, at det er muligt at have hold med 100 elever og lave profil-/linjefag med særlige hold.

Krav om uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Frihed til at skolerne sammen med UU-vejledning og 10. klasse kan arbejde med en ny form for UPV

Krav til 10. klasse.

Frihed til at organisere 10.kl på nye måder og skabe en lokal løsning, der gør eleverne bevidste om deres valg af ungdomsuddannelse.

Krav om undervisernes undervisningskompetence

Frihed til at ansætte mere tværfagligt personale. Fx kan en person med håndværksuddannelse varetage håndværk og design, eller hvis en skole ønsker at ansætte en medarbejder, der er bankuddannet

Fravige regler om skolernes skema og struktur

Frihed til at ændre på skoledagens længde, mødetider, frikvarterer, eller lave fx et årstidsbestemt skema.

Regler om skolebestyrelses sammensætning

Frihed til at sammensætte skolebestyrelsen på nye måder.

Kort sagt

Frihedsgraderne giver os samlet set mulighed for at tilrettelægge skolens struktur, ledelse, undervisning og skoledag på andre og nye måder. Undervisning skal dog stadig stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det betyder, at de elever, der har gået i folkeskole i Holbæk skal have de samme muligheder, når de er færdige med folkeskolen, som deres kammerater i nabokommunen. Dette krav er det samme, som fri- og privatskolerne skal leve op til.

Børnenes skole

Bliv klogere på de overordnede rammer for frihedsforsøget

Børnenes skole

Disse paragraffer søger skolerne frihed fra

Senest opdateret 24-10-2023