Bliv klogere på de overordnede rammer for frihedsforsøget

Med frihedsforsøget får skolerne i Holbæk Kommune frihed til at drive folkeskole på andre måder, end hvad rammerne i folkeskoleloven tilsiger. Der er dog nogle regler, der fortsat gælder. Disse bliver kaldt for hegnspæle.

Holbæk kommunes folkeskoler er blevet udvalgt af regeringen til at deltage i et treårigt frihedsforsøg som led i regeringens og Folketingets velfærdsaftale med 7 kommuner.

I Holbæk kommune er vi udvalgt til folkeskoleområdet, og vi har navngivet frihedsforsøget “Børnenes skole – folkeskole med frihed, faglighed og fællesskab”.

Med frihedsforsøget vil vi skabe en skoledag, der i endnu højere grad giver børnene lyst til læring og styrker trivslen.
Folkeskolerne får via forsøget mulighed for fx at ændre i skolens struktur, organisering og indhold. Det vil være op til de enkelte skoleledelser i samarbejde med medarbejdere, børn og forældre at omsætte forsøget til konkrete handlinger i hverdagen. Det betyder, at der vil være forskel på, hvordan der arbejdes på de enkelte skoler i kommunen.

Kort sagt får skolerne mulighed for at fravige de fleste af paragrafferne i folkeskoleloven for at gøre noget andet i stedet. Der er dog visse paragraffer i folkeskoleloven, som kommunens folkeskoler ikke kan fravige. Disse rammer for frihedsforsøget bliver også kaldt for de nationale hegnspæle.

De nationale hegnspæle

Frihedsforsøget ændrer ikke ved, at der er nogle grundlæggende rammer for folkeskolen i Holbæk. Forældre har ret til frit at vælge, hvilken skole, man ønsker, ens barn skal gå på efter et fordelingsprincip. Det er gratis at gå i folkeskole, og eleverne har ret til et godt undervisningsmiljø og elevråd.

Vi er fritaget for kravene om Fælles Mål for undervisningen, men fagenes indhold skal svare til folkeskolens overordnede formål. Undervisningen skal tilrettelægges, så den understøtter den enkelte elevs behov og forudsætninger. Hvis et barn af forskellige årsager har behov for støtte, så har barnet fortsat krav herpå.

Skoleforløbet afsluttes med en prøve i 9. klasse. Eleverne i udskolingen skal have en bedømmelse af, om de er parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Frihedsforsøget ændrer heller ikke ved, at det er skolebestyrelsen, der fører tilsyn med skolen efter skolens principper. Men med frihedsforsøget får eleverne, forældrene og skolebestyrelsen en mere central rolle i forhold til at deltage i den løbende dialog med skoleledelsen og medarbejderne om, hvordan forsøget konkret omsættes på den enkelte skole til gavn for børnene.

Læs mere om de nationale hegnspæle i Velfærdsaftalen på folkeskoleområdet

De kommunale hegnspæle

Udover de nationale hegnspæle har Kommunalbestyrelsen i Holbæk fastlagt nogle kommunale hegnspæle. Det vil sige regler, der fortsat skal overholdes under frihedsforsøget. Det har været politikernes ønske at give mest mulig frihed til skolerne. Derfor har den opstillet ganske få hegnspæle. Det drejer sig om en smal styrelsesvedtægt, regler for budget og regnskab og personalepolitikken.

Disse kommunale hegnspæle har til formål at sikre de helt basale og nødvendige rammer for skolernes virke:

Styrelsesvedtægten for folkeskolen som hovedsageligt sætter rammen for blandt andet skolebestyrelsens arbejde, valg til skolebestyrelser, skolebestyrelsens beføjelser, elevråd, skolestruktur og økonomisk tildelingsmodel.

Kommunens budget- og regnskabsregulativ, samt økonomiske styringsprincipper fordi reglerne er lovpligtige. De er en forudsætning for en sikker styring af økonomien på skoleområdet.

Personalepolitikken og dennes delpolitikker da Holbæk Kommune fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads. Det skal sikres ved personalepolitikken og dens delpolitikker om mangfoldighed, krænkende handlinger, stress og arbejdsmiljø fortsat gælder. Ligeledes fortsætter MED- og TRIO-samarbejdet, APV og trivselsmålinger.

Læs mere om Kommunalbestyrelsens mål og retning og de kommunale hegnspæle 

Muligheder for at skabe en ny hverdag

Det får vi frihed til

Senest opdateret 07-11-2023