Folkeskolen nævnt i statsministerens åbningstale

Publiceret 07-10-2020

PRESSEMEDDELELSE | Holbæk Kommune er én af i alt syv kommuner, der blev nævnt i statsministerens åbningstale. De syv kommuner skal ifølge statsministeren sættes fri fra regulering og bureaukrati på forskellige velfærdsområder.

Statsministeren lagde i gårsdagens åbningstale i Folketinget op til, at syv kommuner på forskellige velfærdsområder skulle slippes fri fra så megen regulering som overhovedet muligt – det gælder både den statslige lovgivning men også egne kommunale regler og styring. Holbæk Kommune er en af de syv kommuner, og her er det folkeskoleområdet, det gælder.

”Det her er en stor mulighed for at tilrettelægge folkeskoleområdet, sådan som vi ønsker det. Samtidig er det en gylden mulighed for at kigge på, hvilken lovgivning, regler og styring på området, der giver mening og hvilke, der ikke gør. Jeg er fuldstændig enig med statsministeren, når hun siger, at vi har så dygtige og fagligt velfunderede medarbejdere og ledere, at vi godt kan slippe dem mere fri til at skabe resultater for eleverne i folkeskolen. På den baggrund har jeg givet mit tilsagn til statsministeren og vil nu gå tilbage til Kommunalbestyrelsen og søge deres opbakning til at gribe den her enestående chance”, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Men det er ikke kun borgmestrene i de syv kommuner, der skal vende sagen politisk. Statsministeren forpligtede sig fra talerstolen i Folketingssalen til at tage spørgsmålet op med Folketinget og forsøge at skabe opbakning til at fjerne så megen regulering som muligt.

”Præcis hvad vi skal gøre, vil jeg insistere på at vente med. Jeg mener at en af de store fejl i skolepolitikken har været, at politikere har ment, at de bare skulle sætte sig ind i et mødelokale og diktere, hvordan man skulle drive skole lokalt. Sådan skal det ikke være i Holbæk kommune. Politikerne ved ikke altid bedst. Derfor vil jeg nu sætte en proces i gang, hvor alle dem, der er i skolen hver dag kan komme med bidrag til, hvad vi skal bruge de her frihedsgrader til, så børnene kan få en bedre dag. Det er et kæmpe ansvar og en stor tillidserklæring. Det forpligter”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Det er ikke nærmere defineret, hvilke former for regulering, der kan blive tale om. Statsministeren slog fast, at skoleeleverne fortsat skulle have gratis undervisning, og at de skulle op til afgangseksamen. Men herudover var statsministeren villig til at kigge på blandt andet minimumstimetal, nationale test og andre dele af den statslige regulering, hvis det er det, man lokalt mener, der er behov for.

I første omgang skal selve deltagelsen i forsøget dog behandles politisk i Holbæk Kommune. De konkrete rammer for forsøget forventes færdigforhandlet på Christiansborg i foråret 2021.

Senest opdateret 07-10-2020