Forventninger og frihed til skolerne

Publiceret 23-04-2021

PRESSEMEDDELELSE | Kommunalbestyrelsen har opstillet mål, retning og ganske få ”hegnspæle” for frihedsforsøget Børnenes Skole.

 
 Holbæk Kommune er en del af regeringens frihedsforsøg på folkeskoleområdet. Ideen er at fritage skolerne fra nationale og kommunale regler, så de kan tænke nyt og skabe bedre resultater for eleverne.

Kommunalbestyrelsen har nu opstillet sine mål og retning for frihedsforsøget. Samtidig ønsker politikerne at give mest mulig frihed til skolerne. Derfor har den opstillet ganske få ”hegnspæle”. Det vil sige regler, der fortsat skal overholdes under frihedsforsøget.

Det drejer sig om en smal styrelsesvedtægt, regler for budget og regnskab og personalepolitikken. Selv med de få hegnspæle, erklærer Kommunalbestyrelsen sig dog villig til at vurdere en dispensation, hvis de alligevel skulle stå i vejen for en god idé på skolerne.

”Vi tror på, at de lokale skoleledere og medarbejdere sammen med eleverne og forældrene kan skabe den bedst mulige skole. Derfor sætter vi også ganske få rammer. Vi har simpelthen stor tillid til fagligheden og evnen til at inddrage ude på skolerne,” siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Mål og forventninger

Den udstrakte frihed til at gentænke skolen kommer dog også med forventninger.

I Holbæk Kommune har frihedsforsøget fået navnet: Børnenes Skole – Frihed, Faglighed og Fællesskab. Det navn rummer de forventninger, Kommunalbestyrelsen har til forsøget.

Eleverne skal opleve en meningsfuld skoledag, hvor de har frihed til at tage initiativ og hvor der er plads til netop deres måde at lære på. Eleverne skal udfordres fagligt, og flere skal have en ungdomsuddannelse. Sidst men ikke mindst skal flere elever opleve glæden ved skolen og det fællesskab, den udgør.

”Frihedsforsøget skal føre til bedre resultater for eleverne. Det er udgangspunktet. Derfor giver vi også skolerne så frie rammer som muligt til sammen med eleverne og forældrene at finde og føre de gode idéer ud i livet. Der er fuld gang i processen på skolerne, og jeg ser meget frem til at følge arbejdet med at sikre endnu bedre undervisning og trivsel for eleverne,” siger Susanne Utoft, der er formand for Udvalget for Børn og Skole.

Fakta

Frihedsforsøget Børnenes Skole løber fra august 2021 og tre år frem. Her vil skolerne have udstrakt frihed til at gentænke skolen og skabe bedre resultater og trivsel for eleverne.

Senest opdateret 23-04-2021