Leg med hjernen og lad ideerne flyve

Publiceret 23-04-2021

Hvad har en biograf, en cirkusartist og frihedsforsøget på Holbæks folkeskoler til fælles? Faktisk en del, for frihedsforsøget lægger op til, at skolerne tænker innovativt, og det kan biografen og cirkusartisten hjælpe med.

”Når man arbejder med innovation, så handler det om at prøve ting af”. Sådan indleder Dorthe Junge, der skoleleder på Den Grønne Friskole på Amager og har en master i innovation.

Hun er inviteret ind i det virtuelle Teams-rum sammen med alle skoleledere og pædagogiske ledere i Holbæk Kommune for at klæde dem på til de innovative processer, der skal ske rundt om på de enkelte skoler som led i frihedsforsøget. Eller er det snarere et los over skinnebenet?

”Som en har sagt til mig: Vi skal have et los over skinnebenet, så vi får afprøvet noget, vi ikke kan i dag”, fortæller Dorthe Junge videre.

Læg planlægningen væk

Frihedsforsøget er nemlig den oplagte mulighed for at prøve alverdens små og store ideer af inden for skoleverdenen. Men udfordringen bliver også at holde processen åben og ikke handle på den første og bedste ide, formaner Dorthe Junge.

”I vores branche er vi og medarbejderne vant til hurtig at tage beslutninger og handle på dem. Ok, så gør du det, og jeg sørger for det. Nu skal vi i stedet blive så længe som muligt i ideudviklingen”.

Men innovation og kreative ideer kommer ikke af sig selv. Det kræver opvarmning af hjernen for at komme ud af de vante tankemønstre. Og her kommer biografen og cirkusartisten ind i billedet. For hvordan ville du indrette en biograf, hvis du var cirkusartist?

En biograf for cirkusartister

Ville sæderne være polstrede i alle regnbuens farver? Trapez i loftet? Måske der ville være et levende orkester til at akkompagnere filmen eller…. Hvad nu hvis du var en slagter, hvordan ville biografen så se ud? Ville der hænge medister som guirlander langs væggene og håndtagene være udformet som knivskafter?

Det handler om at skubbe til sin fleksibilitet, og det at kunne se tingene fra forskellige perspektiver. Derudover kan vi faktisk blive mere kreative ved at møde nogle mennesker, vi ikke er vant til at være sammen med ifølge Dorthe Junge. Dem vi kender, har vi en forestilling om hvordan de vil reagere eller der kan være et usynligt magtforhold, og det begrænser vores kreativitet.

I det hele taget handler innovation om at skubbe til vores vante tankemønstre. Og selvom flere forventer radikale forandringer og ideer i forbindelse med frihedsforsøget, så er det også vigtigt at huske på, at ingen ideer er for små, for dyre eller for dårlige. De er måske blot afsæt for den helt rigtige ide.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at huske, at alt ikke er tabt, blot fordi noget fejler, eller en ide ikke virker efter hensigten, understreger Dorthe Junge.

”Husk at fejre når I laver en fejl, for fejl genererer nye ideer”.

Fakta: Kreativitet og innovation

Kreativitet og innovation er ikke det samme. Kreativitet er en del af innovation.

Innovation er en ny og kreativ ide, der skaber værdi for andre, når den er gennemført.

Med ”ny” menes der ikke nødvendigvis ny i hele verden, men fx inden for det område man arbejder i. Hvis man tager en ide fra sundhedsområdet og overfører den til skoleverdenen, så er ideen ny.

Her er et par øvelser, så du kan udfordre dig selv til at tænke innovativt

Øvelserne er inspireret af Fonden for Entreprenørskab.

Træn din fleksibilitet:

At træne fleksibilitet kræver, at man øver sig i at tænke ud over sine sædvanlige tankeretninger. Man skal altså gøre et bevidst forsøg på at prøve at forstå en situation eller en ting på nye måder og fra nye vinkler. Alene det at bevæge sig ud i en ny tankeretning kan give inspiration til en ny forståelse.

Du besøger en af dine venner og opdager, at de har vendt vandhanen i køkkenet på hovedet, så vandet sprøjtes opad i stedet for ned i vasken. Du skal nu udvikle så mange forklaringer som muligt til, hvorfor dine venner har vendt vandhanen på hovedet.

Træn dit perspektiv:

Forestil dig, at du har en af nedenstående erhverv, og du skal indrette en biograf. Hvordan vil biografen se ud, hvilke film skal den vise, hvordan er indretningen, hvad kan man købe i butikken og så videre….

… Hvordan ser biografen ud, hvis du er IT-konsulent?

… Hvordan ser biografen ud, hvis du er en tolk?

… Hvordan ser biografen ud, hvis du er linedanser?

… Hvordan ser biografen ud, hvis du er urmager?

Senest opdateret 23-04-2021