Frøene er sået til samarbejde mellem Esbjerg og Holbæk

Publiceret 25-05-2021

Hvad gør skolerne i Esbjerg anderledes, som Holbæk kan lære af? Hvad afprøver folkeskolerne i Holbæk, som kan inspirere i Esbjerg – og hvor kan vi arbejde sammen og udvikle nye ideer? Det er udgangspunktet for det spirende samarbejde mellem Holbæk og Esbjerg kommuner under frihedsforsøget.

Folkeskolerne i Esbjerg Kommune har lige som i Holbæk fået frihed til at se bort fra nogle af lovparagrafferne og skabe den folkeskole, de drømmer om, så børnene bliver gladere og klogere. Men selvom målet er det samme for begge kommuner, så er vejen derhen vidt forskellig. Derfor er det godt, at der er etableret et samarbejde på tværs af de to kommuner, fortæller Christina Aalling Wolff, der er programleder for Børnenes skole i Holbæk.

”Vi har et stort fokus på hvordan vi kan dele, spille hinanden gode og drage nytte af erfaringer på tværs af Esbjerg og Holbæk kommuner. Der er ikke én rigtig vej at gå i frihedsforsøget, men mange forskellige veje”, siger Christina Aalling Wolff.

Hun og to ledere fra 10. klassecenteret i Holbæk har netop været på besøg hos deres ”kollegaer” i Esbjerg. Her hørte de nærmere om de overordnede planer for ”Fremtidens Folkeskole”, som Esbjerg har valgt at kalde deres frihedsforsøg. Og så var der ikke mindst tid til at tale om, hvordan Fremtidens Folkeskole og Børnenes skole kan drage nytte af hinanden.

”På det helt overordnede plan handler frihedsforsøget om det faglige indhold i skolen, og hvordan vi kan strukturere skoledagen på andre måder. Fx ved at lave profillinjer eller oprette nye fag”, fortæller Christina Aalling Wolff.

Under besøget i Esbjerg besøgte holbækkerne 10. klasse og havnen i Esbjerg, hvor der er ved at blive etableret en ny havneskole. Der skulle også have været besøg på en folkeskole, men på grund af corona, blev dette besøg udskudt.

Til gengæld var der rig lejlighed til at drøfte de mange muligheder, for hvordan elever og medarbejdere kan bruge hinanden på tværs, fx ved at etablere mentorordninger eller søsterskoler på tværs af Holbæk og Esbjerg.

”Hvis vi kan sætte fx lærere fra Holbæk og Esbjerg sammen i en gruppe, og inspirere hinanden til den allerbedste ide og dele den mellem os, så har vi alle vundet”, fortæller Christina Aalling Wolff.

Nye ideer til UPV’en

Allerede nu er der en helt konkret ideudvikling i gang på tværs af de to kommuner. 10. klasse i både Holbæk og Esbjerg ønsker nemlig at gentænke UPV’en (uddannelsesparathedsvurderingen), som alle elever skal have i slutningen af deres skolegang.

I stedet for at begge 10. klasser skal genopfinde UPV’en, har de slået pjalterne sammen og deler deres tanker om udvikling og muligheder i en ny UPV. Netop det at kunne vende de vilde ideer og tanker med ligesindede er guld værd, fortæller Mette Christiansen, der er pædagogisk leder på 10. klassecenteret i Holbæk.

”Som 10. klassecentre er vi vant til at bruge en del taletid på forfeltet. Nu har vi fået etableret et inspirationsfællesskab, hvor vi kan starte refleksionerne langt inde i konteksten”, fortæller hun.

Efter planen kommer Esbjerg på genbesøg i Holbæk til efteråret.

 
 
Senest opdateret 25-05-2021