Velkommen til videns- og erfaringskonference om Børnenes Skole

Publiceret 26-04-2022

Torsdag d. 28. april løber den første videns- og erfaringskonference om Børnenes Skole af stablen på Svinninge Skole!

På konferencen kan du møde elever, lærere, pædagoger, ledere og andre fra skolerne, og høre om de emner, der optager hver skole.

I dette menukort har vi samlet smagsprøver fra alle skolerne i Holbæk Kommune med de dialoger og input, de hver især bringer med til konferencen.

Fag- og læringsmiljøer nu og fremover

Svinninge Skole

Vi vil udfordre strukturerne i skolen både gennem nye fag, fagmiljøer og ikke mindst læringsmiljøer. Vi deler vores erfaringer med faget KOSO (specialklasser), performance-valghold, og vores tanker om mere faglighed med en fagpatrulje(med både børn og voksne), fagdage og faglokaler. Alt sammen med den krølle, at skolen er underlagt tilsyn og de benspænd, det giver.

Skolerne ud i omverdenen - og omverdenen ind i skolerne

Stestrup, Ugerløse og St. Merløse Skole

I Merløse, Stestrup og Ugerløse er der et fælles elevråd. De fortæller gerne om, hvordan de er med i processen til at få ting til at ske. Fx lavede de spørgeskemaer sidste år, for at undersøge hvad forældre, elever og personale mente om forskellige ideer. Derudover har vi 2 medarbejdere fra Holbæk Bibliotekerne med os, fordi vi sammen er i gang med Projekt Omverden. Det handler om, hvordan skolen kan være en kulturinstitution i lokalmiljøet og være med til at skabe kulturfællesskaber.

Hvor står vi henne i 2024?

Jyderup Skole

På Jyderup Skole har vi været igennem en vild forandringsproces med frihedsforsøget. Hele tiden har vi været nysgerrige på, hvordan elever, forældre og medarbejdere har oplevet tiltagene og justeret ind løbende. Vi deler gerne ud af vores erfaringer og bump på vejen. Hør og se hvad elever, lærere, pædagoger og forældre på Jyderup Skole oplever om Børnenes Skole nu - og ikke mindst hvor vi håber at være i 2024, når frihedsforsøget slutter.

Vi rydder op i skemaet for at skabe fordybelse

Tølløse Skole

På Tølløse Skole har vi brugt tid og energi på innovationsperspektivet. Vi er startet fuldstændig forfra med skoleskemaerne og har opfundet en ny struktur for at skabe mere tværfaglighed og fordybelse, fx med fordybelsesbånd om morgenen og fælles emnebånd på mellemtrinnet om formiddagen. Også i frikvarterne er der "fordybelse", hvor vores ressourcepædagog sørger for aktiviteter og inkluderende fællesskaber.

Juniortræner skaber nye fællesskaber

Kildebjergskolen

Hør om valgfaget Juniortræner, hvor elever lærer om trænerrollen gennem øvelser, praktikker og samarbejde med SFO og foreningsliv - og alle de afledte effekter. Vi fortæller også gerne om processen i at finde på et valgfag, føre det ud i livet og gøre det bæredygtigt.

Hvad siger børnene?

Tuse og Udby Skole

Hvis skolen skal forandre sig, så tror vi på, at det skal ske nedefra og igennem børnene. Når eleverne fx efterspørger mere varieret undervisning og temadage, må vi se på, hvordan det ser ud hos os. Det giver anledning til samtaler om den gode skole, god og dårlig undervisning og meget mere, der styrker den pædagogisk-didaktiske proces ud fra et børneperspektiv. Konkret har det ført til kortere skoledage, tolærertimer og nye fag.

Hvordan får vi praksisfagligheden ind i skolen?

Gislinge Skole

Vi ønsker at få mere praksislæring ind i skolen og vores elever ud i virkeligheden. Vi har gjort os en del erfaringer på udvikling af samarbejder, og hvad det kræver af både skole og virksomheder. Næste skoleår vil vi etablere en klub i skolens kælder. En dag om ugen bliver sat af til istandsættelse og herigennem vil eleverne lære om praktiske fag, samskabelse og medejerskab.

Verdensmål, valgfag, basis og træning

Vipperød og Ågerup Skole

I dette skoleår har vi skabt og afprøvet et nyt fag med omdrejningspunkt i FN's Verdensmål. Det har givet os blod på tanden til at lave radikalt om på skoledagen til næste skoleår. Vi vil dele vores tanker om en skoledag, der består af basisfag, træning (opgaver) og valgfag/linjedage. Fra at tænke i ét fag vil vi hellere tænke i helheder og sammenhænge. Det bliver spændende!

Eleverne ønsker meget mere MIBU i undervisningen

Bjergmarkskolen

MIBO lyder lidt som et smart navn til en gadget, men det er det langt fra. MIBO er noget, som vores elever ønsker sig meget mere af skolens dagligdag. MIBU står for moderne interessebaseret undervisning. Her tager undervisningen udgangspunkt i elevernes interesser, og så bliver der bygget undervisningsforløb op om det. Mød vores elever, der meget gerne fortæller mere om ideen med MIBU, og hvorfor det er vigtigt med elevernes perspektiv.

Demokrati på nye måder for både børn og forældre

Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole

Skolebestyrelsesmøderne er blevet til temamøder, hvor forældrene møder ledere, lærere og pædagoger i stedet for kun den vanlige sekretærrolle i skolelederen. Det giver forældrene en større indsigt i skolens praksis og hverdag, og der er mulighed for større fordybelse. Vi arbejder med et nyt fag TDS (Trivsel og demokrati og samarbejde) for 0.-3. kl. (udbredes på sigt). Her er fokus på elevernes indflydelse i skolen, undervisning, fritid, samt at alle er en del af et fællesskab.

Frihed vs. elevernes behov

Børnespecialcenteret

Hvordan griber man friheden an til at gøre noget nyt og andet, hvis ens elever har brug for struktur og faste rammer? På BSC har vi en stor grad af frihed på grund af vores elever og deres behov. Det betyder, at det, vi gerne vil have frihed til, ligger ud over andre områder end blot folkeskoleloven.

Stiller Børnenes Skole eleverne i Holbæk bedre end i andre kommuner?

Holbæk 10. klassecenter

Der er et dilemma i, at alle skal stilles lige i et skolesystem, hvor elever kommer med forskellige forudsætninger. Hvordan finder vi ud af, hvad der virker eller ikke virker, hvis vi ikke udfordrer grænserne? Vi har frihed til en masse ting, men det er også en udfordring, at der er noget, som vi ikke kan få frihed til at gøre anderledes, fx omkring prøver, selvom vi tror på, at det vil give mere trivsel og læring for eleverne.

Det har vi lært af et forsøg i forsøget

Absalon og Orø Skole

På Absalon og Orø Skole har vi startet frihedsforsøget med at prøve nye rammer og strukturer af. Det har givet gode erfaringer til hvilke strukturer, vi ønsker at implementere næste skoleår. Fx vil vi gerne have 6 fagteamuger hen over året, hvor eleverne kan dykke ned i enkelte fag. Vi vil også gerne give mulighed for fagdage på årgangene. Samtidig arbejder vi på, at der sker en bevægelse fra elevdemokrati (at blive hørt) til elevinddragelse (at være med).

Hvad laver vi i Esbjerg Kommune?

Gæster fra Fremtidens Skole i Esbjerg Kommune

Hos os kan du på skift møde skolefolk fra Esbjerg og Ph.D.-forsker Lykke Mose. Her kan du blandt andet høre om det nye tilbud FREM10 for 10. klasse. Her er 2 dage med almindelige fag, 2 dage i virksomhedspraktik samt en ”Ud af røret-dag”.
Lykke Mose forsker i ledelse af frihed og de kulturforandringer, der sker i skolen, og hun deler gerne sin viden. Vi glæder os til at møde jer og dele ideer og tanker på tværs af kommuneskel.

 
 
Senest opdateret 26-04-2022