Sådan gik år 1 med Børnenes Skole på Bjergmarkskolen

Publiceret 10-11-2022

Morgenmadscafe, tovoksentimer og co-teaching. Her kan du dykke ned i nogle af de tiltag, der skete i det første år med frihedsforsøg på Bjergmarkskolen.

Frihedsforsøget på folkeskoleområdet, som vi i Holbæk Kommune har døbt Børnenes Skole, har rundet det første skoleår, og det er kommet godt fra land. Rundt om på skolerne sker der mange ting – både nye og velkendte.

Her giver vi ordet til Bjergmarkskolen, der fortæller hvilke initiativer, de gav sig i kast med i løbet af skoleåret 2021/22, og hvilke udfordringer, der dukkede op.

Meget mere samarbejde med tovoksentimer og fokus på co-teaching

Bjergmarkskolen har valgt at arbejde med frihedsforsøget inden for tre søjler: tovoksentimer, fordybelsesdage og morgenmadscafe.

Skolen har ændret på skoledagens længde ved at skære 30 minutter af pauserne hver dag. Kulturfag bliver læst halvårligt, og der er skåret lidt ned på timerne. Det har givet mulighed for at prioritere flere timer med to voksne i undervisningen svarende til cirka til 3 timer mere om ugen.

Derudover er skolen netop gået i gang med et sparrings- og kompetenceforløb om co-teaching for at klæde alle medarbejderne endnu bedre på til at være to i klasserummet. Det sker ud fra tanken om, at to voksne i undervisningen i sig selv ikke nødvendigvis giver bedre resultater. Det kræver fælles forberedelse, og en afklaring af roller i undervisningen.

Derudover tilstræber skolen, at alle klasser har en fordybelsesdag om ugen, men skemamæssigt giver det nogle udfordringer. De enkelte årgangsteams planlægger timerne, så det giver bedst mening, og nogle klasser har derfor en hel fordybelsesdag om ugen, andre har fx kl. 10-13.30, mens andre igen fordeler det ud over ugen.

Sidst, men ikke mindst, har Bjergmarkskolen etableret en morgenmadscafe, hvor alle elever har mulighed for at få morgenmad, så de kan starte skoledagen med god energi. Hen over vinteren har cafeen dog ligget i dvale på grund af den høje coronasmitte generelt i Danmark.

I forhold til elevernes stemme er oplevelsen, at elevrådsarbejde kører mere stringent, og at der bliver lyttet meget til elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen. Eleverne har et ønske om mere elev-/interessebaseret undervisning.

I forhold til nationale test arbejder skolen videre i den gamle ramme.

Medarbejderne er løbende blevet involveret og de tre ”søjler” er blevet til ud fra medarbejdernes ønsker. Der er også planer om at invitere alle forældre op på skolen, men det bliver først når frihedsforsøget har kørt i lidt tid.

Det svære ved Børnenes Skole

Når der bliver skåret ned i timetallet for eleverne, giver det logistiske udfordringer i placeringen af lærernes timer (både egne timer og tolærertimer) og et øget pres på haltider og faglokaler. En anden udfordring er at få delt viden og erfaringer på tværs af skolerne.

Er du nysgerrig på, hvad der skete på de andre skoler i Holbæk Kommune?

 
 
Senest opdateret 10-11-2022