Sådan gik år 1 med Børnenes Skole på Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole

Publiceret 10-11-2022

Et nyt fag i indskolingen med fokus på demokrati og trivsel og det hele taget et fokus på skolens værdier i et børneperspektiv. Det er nogle af de tiltag, som Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole gik i gang med i det første år med frihedsforsøg.

Frihedsforsøget på folkeskoleområdet, som vi i Holbæk Kommune har døbt Børnenes Skole, har rundet det første skoleår, og det er kommet godt fra land. Rundt om på skolerne sker der mange ting – både nye og velkendte.

Her giver vi ordet til Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole, der fortæller hvilke initiativer, de gav sig i kast med i løbet af skoleåret 2021/22, og hvilke udfordringer, der dukkede op.

Nyt fag og nyt børne-værdigrundlag

På Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole er der blevet reduceret i skoledagen, og der er kommet væsentlig flere tolærertimer. På 7. årgang er der fx 10 lektioner om ugen med to voksne i undervisningen. Skolen er i gang med at kvalificere tolærertimerne, så de bliver brugt mest hensigtsmæssigt.

I indskolingen er der oprettet det nye fag ”Demokrati, trivsel og samarbejde”. Faget tager afsæt i elevernes trivsel (trivselsundersøgelse), og der arbejdes med samarbejde og fælles forståelse og accept af hinandens styrker og forskelle. I udskolingen bliver geografi, samfundsfag og historie samlæst i blokke.

Skolen har stort fokus på overgangen mellem skole og SFO. Der er etableret en læringscafe, som ligger i skoletiden, men som trækker på elementer fra SFO såsom ”cafedelen”, men det er ikke en minisfo. Læringscafeen har et fagligt indhold, fx læsehold. I SFO’en er der fokus på ”værtskabet” og det at være klar til at tage imod i skiftet, når børnene overgår fra skole til SFO.

Derudover har skolen i samarbejde med medarbejdere og skolebestyrelse udarbejdet et nyt børne-værdigrundlag, som handler om elevinddragelse og børnesyn. Børnenes stemme er blevet vægtet højt med en massiv elevrådsindsats med flere kontaktlærere.

Skolen har valgt fortsat at afholde nationale test, men de enkelte klasser kan fravige nationale test, såfremt der kan stilles andre test i stedet, samt at forældrene er informerede.

Det svære ved Børnenes Skole

På den ene side skal vi arbejde med vores mindset og på den anden side er der også logistikken (fx busser).
Det er kultur, vi prøver at ændre med Børnenes Skole, og vi har forskellige opfattelser af tingene. Fx er elever og medarbejdere på 7. årgang blevet interviewet og eleverne havde fx et ønske om mere samarbejde på tværs af årgangen. Medarbejderne havde til gengæld en oplevelse af at der var meget mere samarbejde tidligere år.

Derudover forstyrrer frihedsforsøget flere ting i skolens omverden, og det kan giver udfordringer begge veje. Fx dur det ikke at korte ned på skoledagen, hvis børnene bagefter har ventetid for at komme hjem med bussen. Udfordringerne omkring busser er løst for det kommende skoleår.

Er du nysgerrig på, hvad der skete på de andre skoler i Holbæk Kommune?

 
 
Senest opdateret 10-11-2022