Sådan gik år 1 med Børnenes Skole på St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole

Publiceret 10-11-2022

På St. Merløse Skole har alle elever fra 0.-6. klasse fået valgfag, og på Ugerløse og Stestrup Skole er fag blevet samlet i blokke. Her kan du dykke ned i nogle af de tiltag, der skete i det første år med frihedsforsøg på Stestrup, Ugerløse og St. Merløse Skole.

Frihedsforsøget på folkeskoleområdet, som vi i Holbæk Kommune har døbt Børnenes Skole, har rundet det første skoleår, og det er kommet godt fra land. Rundt om på skolerne sker der mange ting – både nye og velkendte.

Her giver vi ordet til Stestrup, Ugerløse og St. Merløse Skole, der fortæller hvilke initiativer, de gav sig i kast med i løbet af skoleåret 2021/22, og hvilke udfordringer, der dukkede op.

Kæledyrsvalgfag og sammenhæng mellem skole og SFO

På skolerne i Stestrup og Ugerløse er der kortet 10 minutter af den store pause hver dag. På skolen i St. Merløse vil eleverne gerne beholde den lange pause, så her er der ingen ændringer af skoledagens længde. I Stestrup er der derudover kortet mellem 1-1,5 lektion yderligere af skoledagen alt efter klassetrin.

På skolerne er der sket flere ændringer i skemaerne med hensyn til fag.

På Stestrup og Ugerløse er man gået i gang med samlæste klasser. På de to afdelinger har eleverne også Kulturfag, der er en sammensmeltning af Kristendom og Historie. Derudover har eleverne i Stestrup faget Sprog, der giver friere rammer til Tysk og Engelsk.

På Ugerløse skole har indskolingen og X-klasserne faget LIV. Det er de klassiske praktisk-musiske fag, såsom billedkunst, madkundskab, håndarbejde, sløjd og musik. Her er der mulighed for at fordybe sig – og vælge temaer som fylder mere.

I indskolingen i Ugerløse har eleverne også fem timer om ugen med ’Pædagogernes Fag’. Det er et fag, der styrker eleverne i, hvordan man er en god kammerat, og hvordan de selv bedst lærer. Pædagogernes Fag er samtidig springbræt til fritiden.

Aktiviteterne fra skoledagen kan på denne led flytte sig ud i SFO’en, så børnene har mulighed for at fordybe sig på tværs af skoledagen – og får en større oplevelse af sammenhæng i skoledagen.

På St. Merløse er der valgfag for hele skolen på tværs af klasserne fra 0.-6. klasse. Det er fx madkundskab, musik, friluftsliv, kæledyr, rollespil, atletik, teknologiforståelse. Nogle fag er delt op, så de er enten for 0.-3. klasse eller 4.-6. klasse. Det skifter om det er medarbejderne, eleverne eller forældrene der bestemmer indholdet i valgfagene. I den kommende valgfagsperiode fra april, er valgfaget 0.-6. klasse Jobzonen, hvor forældrene på skift kommer og fortæller om deres arbejde.

Desuden har Tour De France fået opmærksomhed. En fransk mor har sammen med en lærer lavet et valgfag ”Fransk – om mad, kultur og sprog, og et andet hold cykler i foråret. Merløse skole har en ugentlig temadag. Derudover kører nogle klasser efter Ugeskemarevolutionen, hvor eleverne kan vælge sig ind på de fag/opgaver, de er mest klar på, på det pågældende tidspunkt.

I det hele taget fylder børnenes stemme meget. Der er et fælles elevråd på tværs af de tre matrikler, og de mødes fire gange om året. På St. Merløse er der desuden elevrådsmøde hver uge.

På St. Merløse afholdes ikke nationale test. De faglige test er Hogrefe test i dansk og matematik, da disse både giver et billede af klassen og den enkelte elev. På Stestrup Skole kører 5.-6. klasse også med Hogrefe test.

Derudover har Ugerløse, Stestrup og St. Merløse Skole indgået et samarbejde med Holbæk Bibliotekerne om ”Projekt OMverdenen” om lokale kulturskabende fællesskaber på tværs. Bl.a. skal der oprettes KulturCrews på skolerne. Projektet udspringer af frihedsforsøget, og Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget 180.000 kr.

Det svære ved Børnenes Skole

Selvom der er frihed til at gøre nye ting, er der stadig meget administrativt arbejde. De små skoler er sårbare for den store administration, fordi der er færre resurser. Her er fx ikke en fast administrativ medarbejder.

Er du nysgerrig på, hvad der skete på de andre skoler i Holbæk Kommune?

 
 
Senest opdateret 10-11-2022