Sådan gik år 1 med Børnenes Skole på Svinninge Skole

Publiceret 10-11-2022

Kortere skoledag, et nyt fag for specialeleverne i udskolingen og mange ideer, der arbejdes videre på. Her kan du dykke ned i nogle af de tiltag, der skete i det første år med frihedsforsøg på Svinninge Skole.

Frihedsforsøget på folkeskoleområdet, som vi i Holbæk Kommune har døbt Børnenes Skole, har rundet det første skoleår, og det er kommet godt fra land. Rundt om på skolerne sker der mange ting – både nye og velkendte.

Her giver vi ordet til Svinninge Skole, der fortæller hvilke initiativer, de gav sig i kast med i løbet af skoleåret 2021/22, og hvilke udfordringer, der dukkede op.

Kortere skoledag og et nyt fag for specialeleverne i udskolingen

På Svinninge Skole har de ændret på skoledagens længde ved både at skære 30 min af dagens pauser og ved at omlægge timer til tovoksen-timer. Det betyder at, 0.-3. klasse har 25 lektioner om ugen, 4.-6. klasse har 28 lektioner om ugen, og 7.-9. klasse har 32 lektioner om ugen.

I skolens I-klasse (specialklasse udskoling) er der oprettet et nyt fag ”KOSO”, som handler om kommunikation, samarbejde og adfærd. Her er der fokus på at træne sociale færdigheder fx gennem ture ud af huset. Faget er blevet til ved hjælp af timer fra dansk og samfundsfag.

I indskolingen er der et ønske om at have sin klasse hele dage ad gangen, så der er mulighed for faglig fordybelse. Det er dog en udfordring skemamæssigt. Derudover har der været et ønske om at skabe kulturelle og sociale fællesskaber på tværs af skolen. Derfor er der nu fælles morgensang for hele skolen to gange om ugen.

I udskolingen er man ved at undersøge muligheden for at lave fagfaglige læringsmiljøer, som eleverne bevæger sig rundt i. Dette skal være i stedet for det traditionelle klasseværelse, hvor al undervisning foregår i det samme rum, uanset om det er geografi eller engelsk.

Skolen har derudover fravalgt nationale test i matematik.

Et af pejlemærkerne for arbejdet med frihedsforsøget har været involvering af børnenes stemmer og en opmærksomhed på, hvordan det bliver synligt for børnene, at de er med i frihedsforsøget.

Det svære ved Børnenes Skole

Svinninge Skole er under tilsyn, og her er det svært på samme tid at sælge ”frihed” og frihedsforsøg. Derudover er frihedsforsøget et stort udviklingsprojekt, og det kræver kompetencer at lede det – samtidig med også at skulle lede en skole.

Frihedsforsøget har dog også frigjort potentiale og muligheder blandt medarbejderne til at gøre en masse ting. Ting, som godt nok også kunne lade sig gøre uden frihedsforsøg, men før var der ikke energi til det blandt medarbejderne.

Er du nysgerrig på, hvad der skete på de andre skoler i Holbæk Kommune?

Senest opdateret 10-11-2022