Sådan gik år 1 med Børnenes Skole på Tølløse Skole

Publiceret 10-11-2022

Et responseteam, der står klar til at gribe elever med særlige behov og kortere skoledag for alle elever. Her kan du dykke ned i nogle af de tiltag, der skete i det første år med frihedsforsøg på Tølløse Skole.

Frihedsforsøget på folkeskoleområdet, som vi i Holbæk Kommune har døbt Børnenes Skole, har rundet det første skoleår, og det er kommet godt fra land. Rundt om på skolerne sker der mange ting – både nye og velkendte.

Her giver vi ordet til Tølløse Skole, der fortæller hvilke initiativer, de gav sig i kast med i løbet af skoleåret 2021/22, og hvilke udfordringer, der dukkede op.

Alle elever får fri på samme tid

Skolen har valgt at bruge efteråret 2021 på at være nysgerrig og inddragende i forhold til elevernes, medarbejdernes og forældrenes ønsker og tanker om Børnenes Skole. I efteråret blev der afholdt åbent hus- arrangement for alle forældre, og det var en stor succes med mange fremmødte.

Det er mundet ud i konkrete ændringer fra starten af 2022. Nu har alle elever fra 0. klasse til og med 9. klasse har en skoledag, der varer fra kl. 08.15 til kl. 13.30 alle ugens hverdage. Det betyder også, at der afviges fra det vejledende minimumstimetal på alle årgange. Til gengæld er der flere timer med to voksne i undervisningen.

Derudover er de frigivne resurser blevet anvendt til at skabe et ”ResponseTeam”. Det er et team af lærere og pædagoger, der har mulighed for at træde ind med en tidlig indsats både på individ-, gruppe- og klasseniveau, når behovet opstår. ResponseTeamet har specifikke kompetencer i at understøtte elevernes sociale trivsel. Konkret er ResponseTeamet at betragte som en mellemform, der understøtter arbejdet med, at flest muligt elever er en del af almenmiljøet.

Skolen arbejder også med holddeling især på mellemtrinnet. Tølløse Skole bruger derudover friheden til at ansætte medarbejdere, der har relevante, faglige profiler, men som ikke er uddannet lærere (har undervisningskompetence).

Det svære ved Børnenes Skole

Der er et ydre pres for hurtig handling. Vi ønsker, at forsøgshandlingerne skal være kvalificerede, og det tager tid, når der både skal tales med de forskellige aktører omkring skolen og ikke mindst med os selv om, hvad vi er for en skole. Det vigtige er at få skabt noget, alle kan se en mening med.

Er du nysgerrig på, hvad der skete på de andre skoler i Holbæk Kommune?

Senest opdateret 10-11-2022