Sådan gik år 1 med Børnenes Skole på Tuse og Udby Skole

Publiceret 10-11-2022

Hvad er børnenes stemme i det her? Det er et af de væsentlige perspektiver, når Tuse og Udby Skole skal fortælle, hvordan de gik ind i frihedsforsøget Børnenes Skole på deres skole.

Frihedsforsøget på folkeskoleområdet, som vi i Holbæk Kommune har døbt Børnenes Skole, har rundet det første skoleår, og det er kommet godt fra land. Rundt om på skolerne sker der mange ting – både nye og velkendte.

Her giver vi ordet til Tuse og Udby Skole, der fortæller hvilke initiativer, de gav sig i kast med i løbet af skoleåret 2021/22, og hvilke udfordringer, der dukkede op.

Hvordan ser det ud fra børnenes perspektiv?

”Børnenes Skole” handler for Tuse og Udby Skole om, hvordan børnenes medinddragelse kan øges. Et grundlæggende perspektiv på skolen er derfor: ”Hvordan ser det ud fra børnenes perspektiv – hvad siger børnene”. Det betyder også, at trivselsrådet har fået en større betydning. Der er trivselsråd i indskoling, mellemtrin og udskoling på Tuse Skole samt et på Udby Skole. Trivselsrådets opgave er at skabe fællesskaber, men også at tale om, fx hvad er god undervisning. Dette skal dog ikke forstås som, at børnene får alt, hvad de ønsker sig i skolen, men at deres perspektiv bliver hørt.

På Tuse Skole har det ført til en kortere skoledag, hvor der især er skåret på pauserne samt i enkelte timer, hvor det gav mening. Der er kommet flere tolærertimer, ca. 2-3 timer til alle klasser, og hvis det kan lade sig gøre økonomisk, skal det udvides.

På Udby Skole er man gået mere radikalt til værks og opløst skemaerne til fordel for mere temabaseret læring. Et tema kan for eksempel være planeter, hvor man dykker ned i temaet gennem flere discipliner såsom matematik, dansk og andre fag.

Med den kortere skoledag får børnene mere tid i SFO og dermed mere tid til selvbestemmelse og ”fri” tid. Her bliver legen prioriteret, for det er der også vigtig læring i for børnene.

I forhold til nationale test har skolebestyrelsen drøftet det og besluttet, at hvor skolen allerede har andre testformer, skal der ikke gennemføres nationale test. Der afholdes derfor alene nationale test i 4. klasse engelsk, 7. klasse engelsk og 8. klasse matematik samt fysik/kemi.

Det svære ved Børnenes Skole

Frihed er dejligt – men hvad vil du bruge den til? Det er det svære. Hvis der er frihed, er der også frihed til at lade være med at gøre noget, hvis man synes, det går godt. Det udfordrer, at der er en forventning om, at skolerne skal en masse nyt, samtidig med alt det der i forvejen skal ske.

Frihedsforsøget løber over tre år, og det lyder af meget, med det er det ikke. Det kalder på, at små reformer er bedre end ingen revolution.

Er du nysgerrig på, hvad der skete på de andre skoler i Holbæk Kommune?

 
 
Senest opdateret 10-11-2022