Sådan gik år 1 med Børnenes Skole på Vipperød og Ågerup Skole

Publiceret 10-11-2022

Holddeling på nye måder, faget Verdensmål og morgenmadscafe. Her kan du dykke ned i nogle af de tiltag, der skete i det første år med frihedsforsøg på Vipperød og Ågerup Skole.

Frihedsforsøget på folkeskoleområdet, som vi i Holbæk Kommune har døbt Børnenes Skole, har rundet det første skoleår, og det er kommet godt fra land. Rundt om på skolerne sker der mange ting – både nye og velkendte.

Her giver vi ordet til Vipperød og Ågerup Skole, der fortæller hvilke initiativer, de gav sig i kast med i løbet af skoleåret 2021/22, og hvilke udfordringer, der dukkede op.

Kortere skoledag og et nyt fag

Skolen har i snit kortet 50 minutter af skoledagens længde. Derudover er der skåret en time fra H/D på 4. årgang. Denne time er omlagt til tovoksen-time. 5. årgang og 6. årgang har ligeledes omlagt en lektion fra henholdsvis dansk og kristendom til tolærertimer. En gang om måneden har skolen fordybelsesdag.

8. klasse har oprettet et nyt fag ”Verdensmål”, som handler om FN’s 17 verdensmål. Det er projektorienteret og handler om designprocesser og med elementer fra madkundskab og H/D (hvor timerne også stammer fra).

Eleverne i 6. klasse på Ågerup skole rykkede efter efterårsferien over på Vipperød Skole (de rykker normalt først i 7. klasse) og slået sammen med 6. klasse her. Der tænkes og undervises nu i 6. årgang frem for i to klasser. I alt er der 34 elever med to lærere og en pædagog som resurse. Årgangen afprøver holddelingens muligheder ved fx at dele efter trivsel, fagligt niveau, køn eller andet, der giver mening for undervisningen.

Fra uge 11 kan elever i udskolingen møde ind til morgenmad fra 7.30 hver morgen (som 6. klasse er med til at stå for), lektiecafe tre dage om ugen og et skema, som giver mulighed for fordybelse i dansk, naturfagsdage og kulturhistoriske dage og mulighed for, at klasser kan arbejde på tværs.

Skolen arbejder videre med nationale test i den gamle ramme, med undtagelse af dansk, der er erstattet af prøver fra Hogrefe i læsning og stavning.

Der har været en stor grad af involvering af elever og medarbejdere. Der har også været afholdt et åbent hus-arrangement for forældre, men meget få dukkede op.

Det svære ved Børnenes Skole

Bustider driller, og der skal tænkes i alternative løsninger for de børn, der først kan komme sent med bussen, så de undgår for meget ventetid. Derudover er der en udfordring i at holde fast. Til at starte med var der god energi, men hverdagen rammer også.

Sidst, men ikke mindst, spiller økonomi også en rolle. Hvis der ikke er råd til rent økonomisk at føre ideer ud i livet (fx ved indkøb af materialer), så dør alt det sjove i frihedsforsøget.

Er du nysgerrig på, hvad der skete på de andre skoler i Holbæk Kommune?

 
 
Senest opdateret 10-11-2022