Nye dialoger mellem skoler og politikere

Publiceret 03-11-2023

I Holbæk Kommune handler frihedsforsøget, om at skolerne kan afprøve tiltag for at skabe en bedre skole, men det handler også om at skabe nye rum for dialoger og udvikling af folkeskolen. Her er kvalitets- og udviklingsdialoger et af redskaberne.

Fire gange om året mødes politikerne med skoleledere, medarbejdere, forældre og elever for at drøfte nogle af de store udfordringer, der er på tværs af alle folkeskoler og de mulige løsninger der er. Fx om fravær, inklusion og elevinddragelse.  Det er et nyt format for skoleudvikling som Holbæk Kommune har udviklet som led i frihedsforsøget, og vi kalder det kvalitets- og udviklingsdialoger.

Mediet Skolemonitor var fluen på væggen på kvalitets- og udviklingsdialogen, der handlede om elevinddragelse og motivation. Her var politikere fra Børn og Skole-udvalget samlet for at mødes med skoleledere, medarbejdere, forældre og elever og tale om de udfordringer, som folkeskolen skal løse.

Inspiration på tværs

Denne sensommerdag var de samlet for at dele erfaringer og perspektiver på udfordringen med, at mange elever mister motivationen i løbet af deres skolegang - og at det sker tidligere og tidligere.

"Vi politikere tager færre beslutninger nu på grund af frihedsforsøget. Så formålet med i dag er ikke kun at klæde os på, men også at I kan inspirere hinanden til, hvordan man kan arbejde med elevinddragelse og motivation," siger Jarl Falk Sabroe (S), der er formand for Udvalget for Børn og Skole til Skolemonitor.dk.

Involvering gennem engagement

De tre inviterede skoler, St. Merløse Skole, Vipperød Skole og Tuse Skole, holdt alle et oplæg om, hvordan de konkret arbejder med elevinddragelse og motivation - og hvilke udfordringer de støder på i det arbejde.

Og her kom eksempler og initiativer, der involverer eleverne i at forme deres egen skole.

På St. Merløse Skole, der har elever fra 0.-6. klasse, er det lykkedes at skabe et stort engagement omkring elevrådsvalget. Sidste år stillede 68 procent af eleverne op til elevrådet, fortæller skoleleder Pia Pedersen.

På Vipperød Skole har eleverne fået lov til at afprøve og evaluere deres eget forslag, skriver Skolemonitor.

Her var udskolingseleverne trætte af ikke at måtte forlade skolens grund i pauserne, og derfor fik de lov til at afprøve mere frie rammer i et halvt år. Men da elevrådet selv skulle evaluere ordningen efter et halvt år, syntes de alligevel, at det havde en negativ effekt på fællesskabet, hvorfor de selv besluttede at gå tilbage til de gamle regler.

Ikke alle ideer kommer igennem

Selvom eleverne skal involveres, så er det ikke det sammen som at bestemme. Eksempelvis har eleverne på Tuse Skole, der er en mobilfri skole, foreslået at telefonerne bliver tilgængelige for eleverne igen. Men det fik de ikke lov til, skriver Skolemonitor.

Til gengæld har eleverne efter forespørgsel fået lov at have deres telefoner på udvalgte steder og tidspunkter i skolens SFO, fortæller skolens repræsentanter som eksempel på, hvordan eleverne tages med på råd, men ikke altid får lov at bestemme.

Husk også forskellighederne

Formålet med de nye kvalitetsudviklingssamtaler er, at de forskellige parter omkring skolen kommer tættere på hinanden i arbejdet med at løse de største udfordringer i skolevæsenet.

"Oplæggene har sat gang i nogle gode overvejelser om, hvordan man også kan gøre tingene. Vi gør det virkelig forskelligt. Vi skal kigge på hinanden og lære, men vi skal også holde fast i vores forskelligheder," lyder det fra Hans Sonne Lund, som er skolebestyrelsesformand for St. Merløse Skole til Skolemonitor.

Senest opdateret 03-11-2023