Frihedsforsøget Børnenes Skole

Erfaringer med inddragelse i frihedsforsøget

Publiceret 26-04-2024

Tirsdag den 23. april var Bjergmarkskolen vært for årets videns- og erfaringskonference om frihedsforsøget i Holbæk Kommune, og det var en begivenhed fyldt med refleksioner, dialog og inspiration.

Deltager i videns- og erfaringskonferencen om inddragelse

Karina Møller, Chef for Læring og Trivsel, åbnede konferencen med en tilbageblik på de tre år med frihedsforsøget. Fra de store drømme i version 1.0 til udforskningen af god skole i praksis i version 2.0, og nu klogere på den gode skole i version 3.0, er fokus på inddragelse i praksis.

Fordelene ved inddragelse

CO-PI, Center for Offentlig og Privat Innovation, belyste fordelene ved inddragelse, herunder demokrati, dannelse og innovation. Samtidig blev der lagt vægt på vigtigheden af at gøre sig overvejelser, når man arbejder med inddragelse. Hvem inddrages og hvorfor? Hvad er formålet?

Oplæg om inddragelse

Dialog og deling af erfaringer

Deltagerne blev inddelt i dialoggrupper, hvor medarbejdere, forældre og elever delte deres oplevelser og ønsker om inddragelse i praksis. Eleverne diskuterede blandt andet elevrådenes rolle og ønsket om mere indflydelse på deres emner, fag og pensum, mens medarbejderne f.eks. drømte om at tage elever med på råd om, hvordan pauserne på skolen kunne bruges. 

Forældrene talte om kontaktforældrenes rolle og deltagelse i forældremøder, forældrepasning, inspirationsbesøg på tværs af skolerne, forældrecafé med aula-undervisning og forældreinddragelse ved udvikling af skolevision, værdigrundlag m.v. Forældrene drømmer om endnu mere involvering i trivselsarbejdet og bedre brug af de kompetencer, der ligger hos forældrene og måske endda også til afvikling af valgfag!

Detaljer drøftes om inddragelse i praksis

Inspiration til fremtiden

Efter dialogen præsenterede grupperne deres plancher for hinanden, og konferencen sluttede af med en reflekterende runde, hvor skolerne i eget regi kunne dele eftermiddagens tanker og inspiration. 

Fremad mod Version 4.0

Med en vellykket konference i bagagen ser vi frem mod fortsættelsen af frihedsforsøget og udforskningen af inddragelse i praksis. Lad os fortsætte dialogen, dele vores erfaringer og drømme, og skabe et skolemiljø, hvor elever, medarbejdere, forældre, ledere alle er med til at sætte dagsordenen for, hvad god skole og undervisning er.

Senest opdateret 26-04-2024