Spring til indhold

Stor frihed til skolerne

En række partier i Folketinget indgik i december måned 2020 de velfærdsaftaler, som frihedsforsøget skal bygge på. Det giver Holbæk og Esbjerg Kommuner udstrakt frihed på skoleområdet.
09.12.2020

De såkaldte velfærdsaftaler, som skal give en række kommuner frihed til at levere velfærden på bedre måder, er nu godkendt i Folketinget.

Holbæk Kommune er en del af frihedsforsøget på skoleområdet, og partierne bag forliget stiller ikke mange såkaldte hegnspæle op for skolerne.

”Al den styring, som vi hen over de senere årtier har pålagt skoler og daginstitutioner, går ud over arbejdsglæden og lægger bånd på fagligheden. Det var ikke hensigten, men det er ikke desto mindre resultatet. Hver enkelt regel kan være god nok. Men den samlede mængde duer ikke. Vi giver mulighed for at starte på så godt som et blankt stykke papir. Det er et nybrud, og jeg kan næsten ikke vente med at se, hvad de finder på derude for at gøre hverdagen bedre for børnene og skabe bedre dagtilbud og skoler,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Der er dog enkelte regler, der fortsat skal overholdes. Det skal for eksempel stadig være gratis at gå i skole. Eleverne skal også tage en afgangsprøve, men der åbnes op for flere muligheder for at veksle fag ud i løbet af skoletiden.

Undervisningen skal også stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Men skolerne vil kunne fravige de øvrige krav til for eksempel undervisningens organisering og indhold.

Skolerne vil dermed i langt højere grad kunne eksperimentere med undervisningen og dens elementer. For eksempel vil man kunne ændre på elementer i undervisningen såsom understøttende undervisning, lektiehjælp, faglig fordybelse og bevægelse. Kravene til klasse- og holddannelse vil også kunne ændres.

Der vil desuden være mulighed for at eksperimentere med, på hvilke klassetrin bestemte fag skal starte. Herudover vil der være mulighed for at dispensere fra eksempelvis nationale test, trivselsmålinger o.l.

Det er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet, der står bag aftalen.

Du kan læse hele aftalen på skoleområdet herFeedback

Sidst opdateret

06.04.2021

Ansvarlig redaktør

Henrik Hyldgaard Schmidt