Spring til indhold

Absalonskolen

Alle omkring skolen - både elever, forældre og medarbejdere har mange gode ideer til, hvad der skal til for at lave en god skole. Hen over de næste tre år vil vi løbende prøve forskellige ideer af, som vi mener vil gøre en forskel for eleverne.

Det første vi tager fat på i frihedsforsøget er:

Elevplaner og nationale test bliver aflyst og der etableres samarbejde med UU om at ændre UPV.

Der vil være tre lektioner om ugen med idræt, som er en del af skolens særkende. Derudover vil billedkunst og håndværk og design blive lagt sammen på 3.-6. år-gang til et nyt fag.

Derudover vil AKT-lærere være klar fra kl. 7.30 i morgensfo’en for at skabe en bedre overgang for udsatte børn om morgenen.

Vi ændrer en smule på skoledagens længde ved at korte pauserne lidt ned.

Skoledagen bliver derfor følgende:

  • 0.-3. klasse får undervisning fire dag til kl. 8.00-13.45 og en enkelt dag til kl. 12.00
  • 4.-6. klasse får undervisning kl. 8.00-13.45 hver dag
  • 7.-9. klasse får undervisning kl. 8.00-13.45 tre dage og to dage til kl. 14.40


Feedback

Sidst opdateret

15.11.2022

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen