Orø Skole

På Orø Skole arbejder vi med et dagligt bevægelsesbånd for hele skolen hver morgen, kortere skoledag og fordybelsesdage.

Alle omkring skolen - både elever, forældre og medarbejdere har mange gode ideer til, hvad der skal til for at lave en god skole. Hen over frihedsforsøgets tre år vil vi løbende prøve forskellige ideer af, som vi mener vil gøre en forskel for eleverne.

På Orø Skole er eleverne inddelt i tre stamhold; 0. klasse, 1. klasse, 2.-3. klasse og 4.-6. klasse.
Skoledagen får en fast struktur, hvor vi begynder dagen med bevægelse. Her er hele skolen på tværs med til fx en morgen-gåtur eller rundbold.

Herefter er der fordybelsestid på holdene fx med læsebånd eller træning i bestemte færdigheder.
De kreative fag bliver lagt i det sidste modul. Her bliver der mulighed for at dele eleverne ind på mindre hold på tværs af holdene.

Orø Skole har i mange år haft tradition for fordybelsesdage. Dette fortsætter vi med på vores Tema-torsdage. Her vil eleverne være på tværs af holdene.

Året er inddelt i fire semestre hvor drømmen er at slutte hvert semester af med en til to fordybelsesuger på tværs af hele skolen.

Sidst men ikke mindst har vi ændret vi på skoledagens længde:

0. - 2. klasse har 2 dage fra 8.00 til 11.45 og 3 dage til 13.45.

3. - 6. klasse har 1 dag til 11.45 og 4 dage til 13.45.

Senest opdateret 23-10-2023