Spring til indhold

Bjergmarkskolen

Alle omkring skolen – både elever, medarbejdere og forældre har rigtig mange gode ideer til, hvad der skal til for at lave en god skole. Hen over de næste tre år vil vi løbende prøve forskellige ideer af. Derudover får de enkelte årgange mulighed for at prøve lige netop den ide af, som de mener vil gøre en forskel for eleverne.

Fra næste skoleår får vi med frihedsforsøget mulighed for at skabe den skole, vi drømmer om for os og for eleverne. Det er en enestående lejlighed til at være spydspids for resten af Danmark for at prøve ting af i folkeskolen, som på sigt kan komme alle til gode. Det bliver vildt spændende, men det forpligter også.

Fremtiden kommer ikke af sig selv. Der er altid nogen, der har skabt den. Og det kunne lige så godt være dig. Citat af Lasse Zäll

Frihedsforsøget giver os mulighed for, at vi alle reflekterer over, hvordan vi skaber den bedste skole for vores elever.

Vi vil skabe en skole, der:

  • skaber tid og rum til faglig og tværfaglig fordybelse, projektorienteret læring, udeliv, ud af huset-oplevelser, kultur- og dannelsesoplevelser for alle børn på skolen.
  • styrker elevernes læseudvikling, sproglige udvikling og den faglige læsning - dette ved at skabe bedre muligheder for faglige bånd og hold/niveaudeling i undervisningen.
  • styrker relationer, trivsel og sundhed på årgange og mellem årgange via fælles oplevelser, samlingspunkter og traditioner.

Nye tiltag i skoleåret 2021/22

Vi har rigtig mange ideer til initiativer og ændringer vi gerne vil prøve af hen over de næste tre år, som frihedsforsøget varer.

Vi har valgt tre overordnede tiltag for hele skolen som vil blive sat i gang fra skoleåret 2021/22. Dem har vi valgt, fordi vi tror på at de kan være med til at opfylde vores mål om at skabe rum til faglig og tværfaglig fordybelse, om at styrke læseudviklingen og ikke mindst styrke trivslen og sundheden på og mellem årgange.

1. Fordybelsesdag

Alle årgange vil have én fast fordybelsesdag om ugen på 6 lektioner med ekstra ressourcer (to-lærere/to-voksentid). Det giver fx mulighed for holddeling på tværs af årgangen, ture ud af huset, tværfaglige forløb eller faglig fordybelse i et enkelt fag.

2. Fagligt bånd

Vi vil så vidt muligt lægge skemaer, der giver mulighed for et fagligt bånd på et fastlagt tidspunkt hver dag. Et fagligt bånd kan fx være, at der er afsat 20 minutter hver morgen til læsning. De faglige bånd kan også være fx faglig læsning, lektiebånd, bevægelsesbånd m.m. Det vil være den enkelte årgang, der tilrettelægger båndet.

3. Morgenmadscafe

Fra 1. september starter vi en morgenmadscafe op i foreningshuset. Her vil der hver morgen være mulighed for at starte dagen med en god omgang havregryn med mælk og rosiner. Vi tror nemlig på, at en god start på dagen lægger en god bund for læring. Samtidig vil cafeen blive et sted, hvor elever mødes på tværs af skolen og på den måde oplever fællesskabet.

Ændringer i skoledagen

De tre ovenstående tiltag bliver mulige, fordi vi samtidig gør skoledagen kortere. Vi gør de lange pauser lidt kortere og skærer ned på antallet af lektioner. På denne måde kan vores medarbejdere prioritere tiden anderledes, så vores elever får flere timer med to voksne.

Vi reducerer skoleskemaet med 1-3 undervisningslektioner på alle årgange. Det betyder:

  • 0.-3. årgang vil få 27 lektioner om ugen
  • 4.-6. årgang vil få 29 lektioner om ugen
  • 7.-9. årgang vil få 31 lektioner om ugen

Derudover skærer vi en halv time af pauserne om dagen, så skoledagen bliver kortere. Vi har i mange år haft meget lange pauser, men nu lander vi på det niveau, som både børn og voksne har brug for, også i forhold til at dit barn får en kortere skoledag.

 Feedback

Sidst opdateret

21.11.2022

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen

Bliv klogere på de overordnede rammer for frihedsforsøget

Præsentation af frihedsforsøget fra Holbæk Kommune