Kildebjergskolen

Til august 2024 går frihedsforsøgets fjerde og sidste år i gang. Vi har på de sidste tre år skabt en skole med helt synlige resultater i både trivsel, fremmøde og udvikling og vi drømmer på Kildebjergskolen om fortsat frihed til at lave den skole, der passer bedst til de børn og unge vi har her i Mørkøv.

Det sker på 4. og sidste år med frihedsforsøget skoleåret 2024/2025

 • Vi fastholder en kortere skoledag
 • Vores temadage er en fast del af undervisningen og indeholder både faglig fordybelse og personlig og social læring, f.eks. temadage udelukkende med trivsel som målsætning
 • Alle klasser har deres egen venskabsklasse på skolen
  Med venskabsklassen er der mindst 4 dage om året der arbejdes sammen – og garanteret flere. Fællesskaber på tværs er vigtige for at føle sig godt tilpas på sin skole. 4.klasse har venskabsklasse med de kommende skolebørn i den sidste del af skoleåret for at bygge bro mellem børnehus og skole
 • Juniortræner - vi fortsætter vores valgfag som Juniortræner for skolens 7. og 8. årgang med stor tilslutning og ønske om at vælge faget
 • Trivselspatrulje for de mindste elever
  Vi uddanner de elever i 6. klasse, der har lyst til at være trivselspatruljer. De får en mini-juniortræneruddannelse med fokus på at sætte lege i gang, være med som mægler i skolegården og på legepladsen. Alt sammen i de smås frikvarter og som en fast aktivitet hver uge efter de er uddannet. Mange elever der har været en del af Trivselspatruljen fortsætter som Juniortrænere i 7.klasse
 • Samskabelse mellem Frydendal og Kildebjergskolen -valgfag i børnehaveklassen
 • Nu som Landsbyordningen KILDEFRYD. Vi startede med at skubbe stolene tættere sammen – nu har vi bygget en bænk der skal sikre at børnehuset Frydendal og Kildebjergskolen sikrer den samskabelse der skal til, så vores børn trygt kan føle sig som en del af fællesskabet, også når man skal i skole. Valgfaget for 0.klasse vil være med lokation i børnehaven en gang om ugen og have natur og udeliv som omdrejningspunkt
 • Fleksibel skolestart
  Sammen med Frydendal Børnehus har vi med skolen stort fokus på overgange i børns liv. Derfor kan vi med Fleksibel skolestart tilbyde skolestart i børnehaveklassen i maj, august og november - når det enkelte barn er klar. 
 • Valgfag i 4. og 5.klasse
  Vi har valgfag som en del af skemaet for 4. og 5. årgang. Valgfagene er kreative og fysiske. Det er bl.a. for at tilgodese nogle af børnenes ønsker om at kunne vælge selv, og på den måde skabe mere medbestemmelse for det enkelte barn.
 • Valgfag i 6.klasse
  Vi slår dørene op for endnu et valgfag – Udeliv i Overhuset!
 • Vi tilpasser skoledagens mødetid
  Søvn har stor betydning for unges udvikling. Det er derfor muligt at møde kl. 08.50 til 2.lektion mandag og fredag for skolens elever på 6.-9.årgang. Der vil også være mulighed for at møde stille og roligt ind på skolen til normal tid. Der vil være studietimer, hvor der også er en lærer tilstede. >> Klik og læs: Jyllandsposten har skrevet en glimrende artikel omkring senere mødetid i skolerne << 
 • Fri for Mobberi og trivsel på skemaet 
  hver uge i alle klasser arbejdes der med Red Barnet og Mary fondens forebyggende koncept Fri for Mobberi. Vores dygtige ressourcepædagoger og lærere står som tovholdere for den opgave – i tæt samspil med klassens faste lærere og pædagoger
 • Kildebjergklubben – vi er på tværs af kommunen lykkes med at skabe et frirum for vores unge mennesker
  Det er blevet noget af en succes – det summer af liv og en af hemmelighederne bag det tror vi skyldes, at det bl.a. er flere af skolens ressourcepædagoger der er i klubben. Som et af tiltagene er der lavet en venskabsklubaftale med Jyderup Ungdomsklub. Første besøg blev med 125 besøgende og var en skøn aften i virkelig godt selskab!
 • To gange om året afholder vi klubdag med masser af sjov og ballade!
 • Foreningsdag – forældrene overtager skolen sammen med de lokale foreninger og forestår undervisningen, det pædagogiske personale drager afsted på pædagogisk udvikling

Det sker i skoleåret 2023/2024

Videofortælling - sådan arbejder vi med frihedsforsøget

Se med i en fantastisk fortælling om vores arbejde med frihedsforøget, som her bl.a er anvendt til en national konference.

 

 • Fleksibel skolestart
  Vi tilbyder, at man som førskolebarn i Mørkøv Børnehus kan starte i skole til august og november i 2023 og fra 2024 kan man starte i maj, august eller i november.
 • Vi fastholder en kortere skoledag
 • Vores temadage er en fast del
 • Alle klasser har deres egen venskabsklasse på skolen
  Med venskabsklassen er der mindst 4 dage om året der arbejdes sammen – og garanteret flere. Fællesskaber på tværs er vigtige for at føle sig godt tilpas på sin skole.
 • Juniortræner - vi fortsætter vores valgfag som Juniortræner for skolens 7. og 8. årgang med stor tilslutning og ønske om at vælge faget.
 • Trivselspatrulje for de mindste elever
  Vi uddanner de elever i 6. klasse, der har lyst til at være trivselspatruljer. De får en mini-juniortræneruddannelse med fokus på at sætte lege i gang, være med som mægler i skolegården og på legepladsen. Alt sammen i de smås frikvarter og som en fast aktivitet hver uge efter de er uddannet.

 • Valgfag i 4. og 5.klasse
  Vi har valgfag som en del af skemaet for 4. og 5. årgang. Valgfagene er kreative og fysiske. Det er bl.a. for at tilgodese nogle af børnenes ønsker om at kunne vælge selv, og på den måde skabe mere medbestemmelse for det enkelte barn.

 • Vi tilpasser skoledagens mødetid
  Søvn har stor betydning for unges udvikling. Vi har derfor besluttet, at det fra næste skoleår vil være muligt at møde kl. 08.50 til 2.lektion mandag og fredag for skolens elever på 6.-9.årgang. Der vil også være mulighed for at møde stille og roligt ind på skolen til normal tid. Der vil være studietimer, hvor der også er en lærer tilstede. Vi glæder os til at følge ordningen!
  >> Klik og læs: Jyllandsposten har skrevet en glimrende artikel omkring senere mødetid i skolerne <<

 • Fri for Mobberi og trivsel på skemaet hver uge i alle klasser
  Vi arbejder fortsat med Red Barnet og Mary fondens forebyggende koncept Fri for Mobberi. Vores ressourcecenter og pædagogiske personale står som tovholdere for den opgave – i tæt samspil med klassens faste lærere og pædagoger.
 • Kildebjergklubben – vi er på tværs af kommunen lykkes med at skabe et frirum for vores unge mennesker
  Det er blevet noget af en succes – det summer af liv og en af hemmelighederne bag det tror vi skyldes, at det bl.a. er flere af skolens ressourcepædagoger der er i klubben. Som et af tiltagene er der lavet en venskabsklubaftale med Jyderup Ungdomsklub. Første besøg blev med 125 besøgende og var en skøn aften i virkelig godt selskab!

Det skete i skoleåret 2022/2023

 • Vi fastholder en kortere skoledag
 • Vores temadage er en fast del af hverdagen
 • Alle klasser har deres egen venskabsklasse på skolen
  Med venskabsklassen er der mindst 4 dage om året der arbejdes sammen – og garanteret flere. Fællesskaber på tværs er vigtige for at føle sig godt tilpas på sin skole.
 • Juniortræner - vi fortsætter vores valgfag som juniortræner for skolens 7. og 8. årgang.
 • Trivselspatrulje for de mindste elever
  Vi uddanner de elever i 6.klasse der har lyst til trivselspatruljer. De får en mini-juniortræneruddannelse med fokus på at sætte lege i gang, være med som mægler i skolegården og på legepladsen. Alt sammen i de smås frikvarter og som en fast aktivitet hver uge efter de er uddannet.
 • Valgfag i 4. og 5.klasse
  Vi har valgfag som en del af skemaet for 4. og 5. årgang. Valgfagene er kreative og fysiske. Det er bl.a. for at tilgodese nogle af børnenes ønsker om at kunne vælge selv, og på den måde skabe mere medbestemmelse for det enkelte barn.
 • Fri for Mobberi og trivsel på skemaet hver uge i alle klasser
  Vi arbejder fortsat med Red Barnet og Mary fondens forebyggende koncept Fri for Mobberi. Vores ressourcecenter og pædagogiske personale står som tovholdere for den opgave – i tæt samspil med klassens faste lærere.
 • Kildebjergklubben – vi er på tværs af kommunen lykkes med at skabe et frirum for vores unge mennesker
  Det er blevet noget af en succes – det summer af liv og en af hemmelighederne bag det tror vi skyldes, at det bl.a. er flere af skolens ressourcepædagoger der er i klubben. Som et af tiltagene er der lavet en venskabsklubaftale med Jyderup Ungdomsklub. Første besøg blev med 125 besøgende og var en skøn aften i virkelig godt selskab!
 • Nyt logo – elever, personale og forældre har i fællesskab skabt et fint logo
  Når man ser på Kildebjergskolens gamle logo fra 1988, vil man ane, at der i vores nye fine logo anno 2022 er elementer fra noget lånt, noget gammelt, noget blåt. Logoet er nu en historisk og moderniseret del af Kildebjergskolen.

 

Til august 2022 går frihedsforsøgets andet år i gang

Vi har i det forgangne år været vidt omkring ift. at afprøve og justere nye tiltag. Vi har sammensat en struktur og en skoledag ud fra vores erfaringer. Overordnet set har vi styrket vores ressourcecenter, skabt nye valgfag og genskabt og pustet liv i gamle traditioner, der f.eks. pga. corona ikke har været mulige at gennemføre.

Vi har oprustet vores elevrådsarbejde, og elevrådene i overhus og underhus har stået som planlæggere af forskellige aktiviteter på skolen, såsom Kildebjergløbet, motionsdagen, elevrådsdag, gallafest mm.

Med gode erfaringer fra første år og med inddragelse af både elever, forældre og medarbejdere, tager vi nu fat på et år mere af frihedsforsøget. Vi glæder os til at prøve nyt af, fastholde det der virker og vigtigst af alt; skabe den bedste skole for vores børn!


Det skete i skoleåret 2021/2022 

 • Kortere skoledage
 • Temadage – masser af ture ud af huset og fordybelse i fag og emner
 • Studietime for de ældste elever
 • Valgfaget Juniortræner for 7. - 8. årgang
 • Venskabsklasser – et ønske fra børn og voksne blev etableret
 • Elevrådet arrangerer forskelligt på skolen
 • Kildebjergklubben så dagens lys
 • Nyt logo – Kildebjergskolens!
 • Styrkelse af SFO'en - fordybelsesrum og yoga i SFO1, nye rammer og e-sport i SFO 2


Et lille udpluk af de mange idéer vi har arbejdet med

Flere aktiviteter på legepladsen til de store børn i 4.-5. klasse.
Flere sjove dansk opgaver, som fx. løbe rundt og finde opgaverne
Malou, elev på Kildebjergskolen
Jeg synes rejser til andre steder (udlandet), vil være en god ide fordi man kan opleve en anderledes kultur og man kan lære på en helt anden måde. Så skal man også bruge de ting man lærer i skolen, til noget i den virkelige verden.
Sarah, elev på Kildebjergskolen
At vi kan få varm mad i spisefrikvarteret
Viktor, elev på Kildebjergskolen
To lærere i hver klasse
Simon og Mathias, elever på Kildebjergskolen    

En teaser til frihedsforsøget

Denne teaser-video var det allerførste spadestik vi tog sammen med frihedsforsøget i det tidlige forår 2020. Ideen var at skabe lyst og liv til at turde drømme og tænke ud af boksen og få gang i den kreative tankevirksomhed omkring udviklingen af fremtidens skole. 

 

Stor begejstring hos borgmesteren

Borgmester Christina Krzyrosiak fortæller om den enestående mulighed vi i kommunens folkeskoler har fået, for at lave lige nøjagtig den skole vi drømmer om, med frihedsforsøget Børnenes skole.

 

Senest opdateret 12-01-2023