Spring til indhold

Kildebjergskolen

År to af frihedsforsøget er i gang, og vi er i fuld sving med at afprøve nye tiltag og videreudvikle på elementer fra første år. Følg med - vi garanterer det bliver spændende!

Det sker i skoleåret 2022/2023

 • Vi fastholder en kortere skoledag
 • Vores temadage er en fast del af hverdagen
 • Alle klasser har deres egen venskabsklasse på skolen
  Med venskabsklassen er der mindst 4 dage om året der arbejdes sammen – og garanteret flere. Fællesskaber på tværs er vigtige for at føle sig godt tilpas på sin skole.
 • Juniortræner - vi fortsætter vores valgfag som juniortræner for skolens 7. og 8. årgang.
 • Trivselspatrulje for de mindste elever
  Vi uddanner de elever i 6.klasse der har lyst til trivselspatruljer. De får en mini-juniortræneruddannelse med fokus på at sætte lege i gang, være med som mægler i skolegården og på legepladsen. Alt sammen i de smås frikvarter og som en fast aktivitet hver uge efter de er uddannet.
 • Valgfag i 4. og 5.klasse
  Vi har valgfag som en del af skemaet for 4. og 5. årgang. Valgfagene er kreative og fysiske. Det er bl.a. for at tilgodese nogle af børnenes ønsker om at kunne vælge selv, og på den måde skabe mere medbestemmelse for det enkelte barn.
 • Fri for Mobberi og trivsel på skemaet hver uge i alle klasser
  Vi arbejder fortsat med Red Barnet og Mary fondens forebyggende koncept Fri for Mobberi. Vores ressourcecenter og pædagogiske personale står som tovholdere for den opgave – i tæt samspil med klassens faste lærere.
 • Kildebjergklubben – vi er på tværs af kommunen lykkes med at skabe et frirum for vores unge mennesker
  Det er blevet noget af en succes – det summer af liv og en af hemmelighederne bag det tror vi skyldes, at det bl.a. er flere af skolens ressourcepædagoger der er i klubben. Som et af tiltagene er der lavet en venskabsklubaftale med Jyderup Ungdomsklub. Første besøg blev med 125 besøgende og var en skøn aften i virkelig godt selskab!
 • Nyt logo – elever, personale og forældre har i fællesskab skabt et fint logo
  Når man ser på Kildebjergskolens gamle logo fra 1988, vil man ane, at der i vores nye fine logo anno 2022 er elementer fra noget lånt, noget gammelt, noget blåt. Logoet er nu en historisk og moderniseret del af Kildebjergskolen.

 

Til august 2022 går frihedsforsøgets andet år i gang

Vi har i det forgangne år været vidt omkring ift. at afprøve og justere nye tiltag. Vi har sammensat en struktur og en skoledag ud fra vores erfaringer. Overordnet set har vi styrket vores ressourcecenter, skabt nye valgfag og genskabt og pustet liv i gamle traditioner, der f.eks. pga. corona ikke har været mulige at gennemføre.

Vi har oprustet vores elevrådsarbejde, og elevrådene i overhus og underhus har stået som planlæggere af forskellige aktiviteter på skolen, såsom Kildebjergløbet, motionsdagen, elevrådsdag, gallafest mm.

Med gode erfaringer fra første år og med inddragelse af både elever, forældre og medarbejdere, tager vi nu fat på et år mere af frihedsforsøget. Vi glæder os til at prøve nyt af, fastholde det der virker og vigtigst af alt; skabe den bedste skole for vores børn!


Det skete i skoleåret 2021/2022 

 • Kortere skoledage
 • Temadage – masser af ture ud af huset og fordybelse i fag og emner
 • Studietime for de ældste elever
 • Valgfaget Juniortræner for 7. - 8. årgang
 • Venskabsklasser – et ønske fra børn og voksne blev etableret
 • Elevrådet arrangerer forskelligt på skolen
 • Kildebjergklubben så dagens lys
 • Nyt logo – Kildebjergskolens!
 • Styrkelse af SFO'en - fordybelsesrum og yoga i SFO1, nye rammer og e-sport i SFO 2


Et lille udpluk af de mange idéer vi har arbejdet med

Flere aktiviteter på legepladsen til de store børn i 4.-5. klasse.
Flere sjove dansk opgaver, som fx. løbe rundt og finde opgaverne
Malou, elev på Kildebjergskolen
Jeg synes rejser til andre steder (udlandet), vil være en god ide fordi man kan opleve en anderledes kultur og man kan lære på en helt anden måde. Så skal man også bruge de ting man lærer i skolen, til noget i den virkelige verden.
Sarah, elev på Kildebjergskolen
At vi kan få varm mad i spisefrikvarteret
Viktor, elev på Kildebjergskolen
To lærere i hver klasse
Simon og Mathias, elever på Kildebjergskolen    

En teaser til frihedsforsøget

Denne teaser-video var det allerførste spadestik vi tog sammen med frihedsforsøget i det tidlige forår 2020. Ideen var at skabe lyst og liv til at turde drømme og tænke ud af boksen og få gang i den kreative tankevirksomhed omkring udviklingen af fremtidens skole. 

 

Stor begejstring hos borgmesteren

Borgmester Christina Krzyrosiak fortæller om den enestående mulighed vi i kommunens folkeskoler har fået, for at lave lige nøjagtig den skole vi drømmer om, med frihedsforsøget Børnenes skole.

 Feedback

Sidst opdateret

03.02.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen