Spring til indhold

Kildebjergskolen

Kortere skoledage, flere voksne i timerne og temadage på skemaet - frihedsforsøget giver mange spændende muligheder.

Det sker efter sommerferien

Tankerne og processen omkring hvad der skal til for at lave drømmeskolen, har været en stor del af forårets fokus på Kildebjergskolen. Vi har arbejdet konkret med hvordan skolestrukturen skal se ud på den anden side af sommerferien.

Sammen med skolebestyrelsen følger vi frihedsforsøget med de mange muligheder der er, for at prøve nye tiltage af i arbejdet frem mod drømmeskolen.

Nyt fra næste skoleår

  • Kortere skoledage
  • Flere voksne med i timerne
  • Temadag som fast del af skemaet
  • Udvikle på vores fritidsmiljø i SFO1+2
  • På sigt udvikle et ungemiljø med fokus på fællesskabets aktiviteter og det gode barneliv fra tidligt til sent
  • Besøgsdage i SFO'en

Nuværende timetal

Nye timetal pr. 1. august

0.-3. klasse: 28

0.-2. klasse: 22

4.-6. klasse: 31

3.-5. klasse: 26

7.-9. klasse: 33

6.-8. klasse: 28+2

 

9. klasse + X-klasse: 29+2

Hvorfor har vi så valgt det?

Ved at gøre skoledagene kortere, får vi mulighed for at bruge ressourcerne til flere voksne i hver lektion. Det vil vi eksperimentere med at udnytte på mange forskellige og nyttige måder, til gavn for hver enkelt elevs udbytte og udvikling – og til gavn for fællesskabet.

Med flere voksne kan vi sikre en bedre undervisning og vi får bedre mulighed for arbejdet med det enkelte barn i den sociale og faglige udvikling.

Der bliver mulighed for tværfaglige emner, holddeling, temadage og meget andet spændende, der kommer til at danne rammen om skoledagen for børnene på vores skole.
På temadagene er det f.eks. muligt at tage på ture eller fordybe sig i fag eller projekter.

Vores erfaringer er, at børn er mest friske tidligt på dagen. Derfor lægges grundfag som dansk, matematik m.fl. morgen og formiddag. De mere kreative fag ligger formiddage og eftermiddage.  

   

Et lille udpluk af de mange idéer vi har arbejdet med

Flere aktiviteter på legepladsen til de store børn i 4.-5. klasse.
Flere sjove dansk opgaver, som fx. løbe rundt og finde opgaverne
Malou, elev på Kildebjergskolen
Jeg synes rejser til andre steder (udlandet), vil være en god ide fordi man kan opleve en anderledes kultur og man kan lære på en helt anden måde. Så skal man også bruge de ting man lærer i skolen, til noget i den virkelige verden.
Sarah, elev på Kildebjergskolen
At vi kan få varm mad i spisefrikvarteret
Viktor, elev på Kildebjergskolen
To lærere i hver klasse
Simon og Mathias, elever på Kildebjergskolen

 

Video med drømmere

Kig med og sæt dine tanker i spil. Her møder du elever, medarbejdere, skolebestyrelsen og ledere fra skolerne som alle har noget på hjerte.Feedback

Sidst opdateret

12.08.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen