Knabstrup, Nr.Jernløse og Undløse Skole

År tre af frihedsforsøget skal i gang, og vi er glæder os til at afprøve nye tiltag og videreudvikle på elementer fra år et og to. Følg med - vi garanterer det bliver spændende!

Det skete i skoleåret 2022/2023

 • Vi fastholder en kort skoledag, der giver plads til flere voksne i timerne. Det tror vi på styrker det faglige niveau og giver os mulighed for at skabe spændende undervisningsmuligheder
 • Vi arbejder med at styrke læringsmiljøerne for alle elever og vi bevæger os mod en mere kreativ profil.
 • Vi understøtter gode tiltag og ideer og tør være modige i at prøve nye tiltag af i samarbejdsformer blandt elever, lærere og pædagoger.
 • Vi puster liv til alle de gode idéer, som en del af skolens DNA

 

'Noget nyt, noget brugt og noget gammelt'

Vi har gennem det første år afprøvet forskellige lokale tiltag i vores undervisningsformer, vi arbejder med at skabe bedre og nye samarbejdsformer mellem de fagprofessionelle.

Vi glæder os til at prøve nyt af - og til at bevare gode og videreudvikle elementer fra frihedsforsøgets første år, bl.a. indførelsen af en kortere skoledag, læringscafe og det nye fag TDS (Trivsel, Demokrati og Samarbejde) som blivende elementer. 

Til august 2022 forsætter det rigtigt interessante arbejde med frihedsforsøget, og her inviterer vi jer med - igen. Det er vigtigt for os at alle elever, forældre, medarbejdere og borgere kan følge med i tilblivelsen af vores fælles skole, og derfor synliggør og inddrager vi så meget vi kan. Vi glæder os til at kunne dele og udvikle skole sammen med jer.


Det skete i skoleåret 2021/2022 

 • Kortere skoledag - nedsættelse af timetallet
 • Flere voksne omkring klasserne
 • TDS - Nyt fag i indskolingen; Demokrati, trivsel og samarbejde
 • Læringscafé - frivilligt tilbud for elever i 0.-3.  klasse 
 • Tidligere start i SFO 
 • Ny organisering af skolen i henholdsvis HUS1 0.-5. klasse og HUS2 6.-9. klasse på Nr. Jernløse Skole
 • Udvikling af fagteams på tværs af Undløse, Knabstrup og Nr. Jernløse Skole
 • Uddannelse af dansk - og matematikvejledere
 • Fælles elevråd på tværs af Undløse, Knabstrup og Nr. Jernløse Skole
 • Morgensang for HUS 1
 • Mange forskellige prøvehandlinger på de enkelte årgange gennem skoleåret

 

Video med drømmere

Denne teaser-video var det allerførste spadestik vi tog sammen med frihedsforsøget i det tidlige forår 2020. Ideen var at skabe lyst og liv til at turde drømme og tænke ud af boksen og få gang i den kreative tankevirksomhed omkring udviklingen af fremtidens skole. 

Stor begejstring hos borgmesteren

Borgmester Christina Krzyrosiak fortæller om den enestående mulighed vi i kommunens folkeskoler har fået, for at lave lige nøjagtig den skole vi drømmer om, med frihedsforsøget Børnenes skole.

 

Senest opdateret 07-04-2023