St. Merløse og Ugerløse Skole

St. Merløse og Ugerløse skole - en skole på to matrikler. Skolerne har et tæt samarbejde, og som en del af frihedsforsøget kan skolebestyrelsen invitere relevante gæster med i arbejdet omkring skolen. Afdelingerne arbejder med nye fag på skoleskemaet, et styrket samarbejde i overgangene mellem skole og fritid og undervisning på tværs af årgange.