Spring til indhold

St. Merløse Skole

Vi er sat fri fra nationale og kommunale krav og rammer - og er i gang med en proces, hvor vi laver den skole, vi drømmer om. Forældrene inddrages gennem forældreråd, afdelingsråd og skolebestyrelse og eleverne arbejder aktivt gennem elevrådet fra 0.-6. klasse

Vores pædagogiske pejlemærker under frihedsforsøget

  • Fællesskab, faglighed, fordybelse og bevægelse er de pædagogiske pejlemærker.
  • Viden Om Verden er en forudsætning for at kunne deltage i samfundet, demokratiet og træffe egne valg. Vi danner livsduelige og ordentlige mennesker som kan deltage i fremtidens verden.
  • FN`s Verdensmål er i fokus når vi prioriterer undervisningens indhold og aktiviteter.

"På St. Merløse Skole er det svært at skelne mellem, hvad der er Frihedsforsøg og hvad vi egentlig også gjorde før, vi blev sat fri. Vi har altid forsøgt at gøre tingene på vores egen måde", siger Pia Pedersen, der er pædagogisk leder på skolen. 
"Det nye er, at der nu er et helt frit spillerum til det - og vi kan beskrive de ting, vi gør i et nyt lys. Vi kan endda drive det videre".

Skoleåret 2022/2023

Medbestemmelse og ansvar

Vi tror på, at vi kan få en anderledes vinkel på både undervisning og læring ved, at eleverne både er med til at bestemme indhold og struktur i skolen. Medansvar og medbestemmelse kan ses i de fleste aktiviteter, der foregår på skolen,.

Elevråd, valghold og ugeskemaer.
Elevrådet er meget populært - og er på valg hvert år. Elevrådet er fra 0.-6. klasse og er med til at vende og træffe store og små beslutninger for hele skolen. Eleverne i elvrådene repræsenterer klasserne, og sammen med lærerne sørger de for, at få sat de vigtige emner på dagsordenen i klassen, som de tager med i elevrådslokalet en gang om ugen ca.

Elevrådsvalg i februar 2023

Vi fortsætter med valghold, hvor eleverne kan vælge mellem forskellige fag ud fra interesse og lyst. I år startede 0. klasserne samlet, så de kan styrke deres indbyrdes relationer i klassen, mens indskoling har valghold for sig og mellemtrin for sig. Efter efterårsferien har 0. klasserne valghold sammen med resten af indskolingen.

Samlet beskrivelse af valgfag

Ugeskemaer, der baserer sig på, at eleverne frit kan vælge hvornår og hvor de vil arbejde med ugens/dagens/periodens opgaver. Det giver ro til fordybelse, tid til aktivitet og plads til at hjælpe hinanden.

Eksempel på skemaer:

Indskoling

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Valgfag Valgfag Krea/musik/idræt/natur og teknik Krea/musik/idræt/natur og teknik Temadag
Valgfag Valgfag Krea/musik/idræt/natur og teknik Krea/musik/idræt/natur og teknik Temadag

 

Mellemtrin

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Valgfag Valgfag Krea/musik/idræt Krea/musik/idræt Temadag
Valgfag Valgfag Krea/musik/idræt   Temadag

Basisfag er opdelt i Dansk, Engelsk, Tysk, Matematik og på mellemtrinnet Natur/Teknik. Lærere og pædagoger tilrettelægger selv indholdet af resten af lektionerne, valgfag og temadag. De består af fagene Historie, Kristendomskundskab, Håndarbejde, Håndværk og Design, Hjemkundskab, Billedkunst, Musik. 

Tanken er den, at efter frokostpausen hver dag, er der fag og undervisning, der er mere kreative og fysisk aktive, således at vi udnytter børnenes formåen og energi bedst i løbet af dagen.

Temadag hver fredag
Både indskoling og mellemtrin har temadag hver fredag. En dag til fordybelse i et emne, et fag, en tur ud af huset, et længerevarende forløb eller andet. Her har eleverne blandt andet haft om dinosaurer og været en tur til Stevns.

Projekt: OMverdenen
Holbæk Bibliotekerne og skolen har søgt midler til at lave mere kultur og bibliotek i lokalområderne St. Merløse, Stestrup og Ugerløse. Det skal blive til mindst 12 kulturarrangementer i områderne – gerne med et lokalt kulturcrew til at drive det. Projektet har afholdt borgermøde, og fået både input, opbakning og tilslutning.

Flere temauger i løbet af et skoleår
Endnu et elevønske er at få temauger/emneuger/projektuger på skemaet. Både børn og voksne får tid til at fordybe sig i et afgrænset emne i en længere periode - og det giver en fællesskabsånd på hele skolen. Det er selvfølgelig også planlægningstungt og tidskrævende - og det sætter også krav til forældreinddragelse og skolebestyrelse.
I første halvår har vi haft temauge om "Omverden" i uge 41.

Læs om temaugen her: En tur i lufthavnen og ud i verden

Arkiv

Læs mere om vores tidligere aktiviteter her:

Læs mere om den fælles proces her

Co-teaching
Vi har på skolen fået midler fra socialstyrelsen til at give et fagligt løft efter corona-nedlukningen, bobler og isolation. Dem bruger vi på 'co-teaching', der kort sagt går ud på, at vi løfter undervisningen ved, at to fagprofessionelle med forskellige kompetencer underviser sammen. Vi har også fået ansat en ny 'co-teacher' frem til 31.12.2022



Feedback

Sidst opdateret

01.02.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Fælles elevrådsmøde den 14. april 2023

Ugerløse/Stestrup/St. Merløse Skoles vision

"Vi ønsker at bidrage til at (ud)danne vores børn, så de drives af nysgerrighed, tør stille spørgsmål og eksperimentere samt udvise respekt og forståelse for andre."

 

Valgfag fra 0. klasse til 6. klasse på St. Merløse skole