Store Merløse Skole

Vi er sat fri fra nationale og kommunale krav og rammer - og er i gang med en proces, hvor vi laver den skole, vi drømmer om. Forældrene inddrages gennem forældreråd, afdelingsråd og skolebestyrelse og eleverne arbejder aktivt gennem elevrådet fra 0.-6. klasse

Vores pædagogiske pejlemærker under frihedsforsøget

  • Fællesskab, faglighed, fordybelse og bevægelse er de pædagogiske pejlemærker.
  • Viden Om Verden er en forudsætning for at kunne deltage i samfundet, demokratiet og træffe egne valg. Vi danner livsduelige og ordentlige mennesker som kan deltage i fremtidens verden.
  • FN`s Verdensmål er i fokus når vi prioriterer undervisningens indhold og aktiviteter.

"På St. Merløse Skole er det svært at skelne mellem, hvad der er Frihedsforsøg og hvad vi egentlig også gjorde før, vi blev sat fri. Vi har altid forsøgt at gøre tingene på vores egen måde", siger Pia Pedersen, der er pædagogisk leder på skolen. 
"Det nye er, at der nu er et helt frit spillerum til det - og vi kan beskrive de ting, vi gør i et nyt lys. Vi kan endda drive det videre".

I marts har pædagoger og lærere på St. Merløse Skole evalueret de mål og visioner, de opstillede da Frihedsforsøget startede.

plakat

Der er blevet evalueret på Faglighed og fordybelse, Omverden, Bevægelse og Fællesskab ud fra de tre punkter:

  • Hvad har vi gjort
  • Hvad vil vi gerne
  • Hvad skal der til

Det er heldigvis tydeligt, at vi allerede har sat gang i mange forskellige tiltag, ture, temadage, valgfag, ugeskemaer, forældreinddragelse, morgenløb og meget meget mere.

Vi vil gerne endnu flere temauger, flere udflugter, mere samarbejde med lokale aktører (virksomheder, ældre m.v.), flere fællesskaber, mere elev-inddragelse. Der er mange ønsker, idéer og masser af vilje. 

Det kræver både planlægning, fælles forberedelse, tovholdere, kreativitet, fleksibilitet og fokus på børneinddragelsen.

Læs hele evalueringen her:

Evaluering og visioner, 15. marts 2023

Medbestemmelse og ansvar

Vi tror på, at vi kan få en anderledes vinkel på både undervisning og læring ved, at eleverne både er med til at bestemme indhold og struktur i skolen. Medansvar og medbestemmelse kan ses i de fleste aktiviteter, der foregår på skolen.

Elevråd, valghold og ugeskemaer.
Elevrådet er meget populært - og er på valg hvert år. Elevrådet er fra 0.-6. klasse og er med til at vende og træffe store og små beslutninger for hele skolen. Eleverne i elvrådene repræsenterer klasserne, og sammen med lærerne sørger de for, at få sat de vigtige emner på dagsordenen i klassen, som de tager med i elevrådslokalet en gang om ugen ca.

Elevrådsvalg i februar 2023

Vi fortsætter med valghold, hvor eleverne kan vælge mellem forskellige fag ud fra interesse og lyst. I år startede 0. klasserne samlet, så de kan styrke deres indbyrdes relationer i klassen, mens indskoling har valghold for sig og mellemtrin for sig. Efter efterårsferien har 0. klasserne valghold sammen med resten af indskolingen.

Ugeskemaer, der baserer sig på, at eleverne frit kan vælge hvornår og hvor de vil arbejde med ugens/dagens/periodens opgaver. Det giver ro til fordybelse, tid til aktivitet og plads til at hjælpe hinanden.

Temadag hver fredag
Både indskoling og mellemtrin har temadag hver fredag. En dag til fordybelse i et emne, et fag, en tur ud af huset, et længerevarende forløb eller andet. Her har eleverne blandt andet haft om dinosaurer og været en tur til Stevns.

Projekt: OMverdenen
Holbæk Bibliotekerne og skolen har søgt midler til at lave mere kultur og bibliotek i lokalområderne St. Merløse, Stestrup og Ugerløse. Det skal blive til mindst 12 kulturarrangementer i områderne – gerne med et lokalt kulturcrew til at drive det. Projektet har afholdt borgermøde, og fået både input, opbakning og tilslutning.

Flere temauger i løbet af et skoleår
Endnu et elevønske er at få temauger/emneuger/projektuger på skemaet. Både børn og voksne får tid til at fordybe sig i et afgrænset emne i en længere periode - og det giver en fællesskabsånd på hele skolen. Det er selvfølgelig også planlægningstungt og tidskrævende - og det sætter også krav til forældreinddragelse og skolebestyrelse.
I første halvår har vi haft temauge om "Omverden" i uge 41.

Læs om temaugen her: En tur i lufthavnen og ud i verden

Basisfag er opdelt i Dansk, Engelsk, Tysk, Matematik og på mellemtrinnet Natur/Teknik. Lærere og pædagoger tilrettelægger selv indholdet af resten af lektionerne, valgfag og temadag. De består af fagene Historie, Kristendomskundskab, Håndarbejde, Håndværk og Design, Hjemkundskab, Billedkunst, Musik. 

Tanken er den, at efter frokostpausen hver dag, er der fag og undervisning, der er mere kreative og fysisk aktive, således at vi udnytter børnenes formåen og energi bedst i løbet af dagen.

Indskoling

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Valgfag Valgfag Krea/musik/idræt/natur og teknik Krea/musik/idræt/natur og teknik Temadag
Valgfag Valgfag Krea/musik/idræt/natur og teknik Krea/musik/idræt/natur og teknik Temadag

Mellemtrin

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Basis Basis Basis Basis Temadag
Valgfag Valgfag Krea/musik/idræt Krea/musik/idræt Temadag
Valgfag Valgfag Krea/musik/idræt   Temadag

 

Vi har været igennem mange forskellige typer valgfag. Vi har haft valgfag, der var fastlagt af lærerne, valgfag hvor børnene skulle være med til at bestemme fagene og indholdet, og så har vi endda haft en runde valgfag, hvor forældrene var med til at bestemme og undervise i valgfagene.

Kreative valgfag:

Der er mange gengangere, og det er altid et hit for nogle elever at kunne få lov til at sidde og nørkle med kreative projekter. Vi har haft fag som Sy-værksted, Håndarbejde, Broderi, smykkeværksted og Strik og Hækling med gæsteundervisere fra aktivitetscenteret, hvor der er en kæmpe viden og erfaring, som vores lever har nydt godt af. 

strik elastik
Derudover har der været Stenmaling, Have og Kunstværksted, Gipsmasker og mange andre hyggelige, koncentrationskrævende skaber-fag.

Bevægelsesfag

Der er mange børn, der vælger de valgfag, hvor man ikke skal sidde stille. Faktisk skal man helst være glad for at røre sig og være udendørs. Her har der været tryk på aktiviteter, oplevelser, sammenhold og leg. Vi har blandt andet haft fag som Rollespil (flere gange), Friluftsliv. Atletik, Just Dance, Air Track, Cykling, Stikbold, Kids Volley, Opgaveløb, Svømning og Fodbold.

Dem i køkkenet

Ikke kun blandt voksne er det blevet moderne at gå i køkkenet og lære sig kulinariske færdigheder. Børnene er også vilde med det. Det viser i hvert fald den store efterspørgsel på valgfag som Den Store Bagedyst, Bagning og Madkundskab, hvor skolekøkkenet til alles glæde bliver brugt til at udforske madens verden og eksempelvis bage de lækreste kager.

bagrdyst

De nytænkende

Vi har også eksperimenteret med, hvad sådan et valgfag kan være udover de klassiske kreative, musikalske fag. Vi har eksempelvis under Tour De France haft et Tor De France-fag. Vi har haft Jobzonen, hvor forældre kom og fortalte om deres arbejde, og vi har prøvet Kæledyr, hvor man kunne tage sit kæledyr med, så alle kunne lære om det. Derudover har børnene kunne vælge Pedellerne og hjælpe med små og store opgaver på skolen.

slange jobzonen cykle

Mange mange flere

Listen er lang og bliver stadig længere. Vi har haft et valgfag, der hed Avis og Bank, der hang sammen med skolens temauge Miniby. VI har haft Teknologiforståelse, Lego, Filmproduktion, Sløjd, Teater, Musik, Brætspil og Skak, Massage, Musik og Mønstre. Du kan læse om de forskellige valgfag her:

Samlet beskrivelse af valgfag

Læs mere om vores tidligere aktiviteter her:

Den fælles proces

Co-teaching
Skolen søgte og fik midler fra fra socialstyrelsen til at give et fagligt løft efter corona-nedlukningen, bobler og isolation. Dem brugte vi på 'co-teaching', der kort sagt går ud på, at vi løfter undervisningen ved, at to fagprofessionelle med forskellige kompetencer underviser sammen. Vi fik også ansat en 'co-teacher' frem til 31.12.2022

Senest opdateret 01-12-2024