Ugerløse Skole

Frihedsforsøget er i fuld gang på Ugerløse Skole. Nye fag på skemaet – og en ny måde at tænke skoledag og skolefag.

Nye fag på skemaet

LIV i indskolingen
Liv i indskolingen er for 0. klasse, 1. klasse og 2. klasse. Sammen har de livtimer i otte lektioner om ugen. Timerne består af fagene: Kristendom, Billedkunst, Musik, Natur/Teknik og Computerundervisning. Vi kører emnebaseret undervisning. For eksempel kroppen, spireforsøg, kartoflens historie, påske.
Det er emnerne, der er i højsædet, og så kommer fagene ind under. Fra sommerferien til efterårsferien er 0. klasse for sig selv, da de skal have lov at lande i skolen, før de inkluderes i den større gruppe. Dette er ret vigtigt for en rolig og tryg opstart. Vi planlægger emnerne sammen i teamet, som består af tre lærere og en pædagog. Samme pædagog går fra 1. Maj til de nye spirebørn, og så er vi 3. Det er en virkelig god form for både børn og voksne. Vi oplever en masse glade, nysgerrige og videbegærlige børn, der glæder sig til timerne og er meget engagerede. Samtidig lærer de hinanden at kende på en uformel og tryg form, hvor alle kender strukturen.

 

LIV for 3.-4. klasse
I perioder på 5-6 uger ad gangen, har vi valgt skiftevis at have Madkundskab, Billedkunst/Håndværk og Design. Vi planlægger undervisningen således, at klasserne har lange forløb, hvor de kan fordybe sig i emnerne/indholdet. Når vi har billedkunstforløb afslutter vi altid med en udstilling på gangene, så alle kan få glæde af elevernes fine arbejde.
I Madkunstskab planlægger vi det således, at eleverne også får en teoridel i de valgte fødevarer/emner. I dette fag kommer vi også omkring bæredygtighed, hygiejne og madspild - og vi bruger en del tid på, at eleverne får en forståelse for det sociale i at lave et godt måltid sammen, hvorefter man spiser og hygger sig omkring bordet.

Kulturfag er en sammensmeltning af Kristendom og Historie. Alle årgange og klasser har Kulturfag.

Naturfag er for mellemtrinnet og de store X-klasser, og er en samling af de naturfaglige fag.

Andet
Hver dag er der samling, hvor hele skolen mødes og synger morgensang eller middagssang. Ugerløse Skole har fået kørt ringetiderne sammen, så alle på skolen starter sammen, holder pauser sammen og slutter skoledagen sammen.
På skolerne i Stestrup og Ugerløse er der kortet 10 minutter af den store pause hver dag, hvilket givere kortere dage, flere lærerressourcer i timerne og mulighed for, at eleverne får mere plads til fritid og kan bruge deres energi bedst.

Læs mere om den fælles proces

Senest opdateret 28-02-2023