Tølløse skole

Her kan du læse om de spændende processer der er i gang på Tølløse Skole. Vi glæder os meget til at lave rigtig god skole for alle vores elever

Frihedsforsøget på Tølløse Skole

På Tølløse Skole kigger vi på frihedsforsøget en samlet afgrænset projektperiode opdelt i projektfaser. Her er de tre år delt i seks perioder. Det første år gik med planlægning, idegenerering, drømme og fri fantasi og leg. Det næste år vil vi snævre tragten lidt ind og lege med alle de idéer og drømme.

På Tølløse Skole tager vi ikke længere afsæt i, hvilke fag eleverne skal have, men i stedet i "hvad skal eleverne lære?"

Fagene bliver slået sammen i fag-blokke, som eksempelvis "Sprog" og "Naturfag", og så arbejder lærerne i teams om undervisningen. Eleverne har så eksempelvis Naturfag en hel dag fremfor én time.

Det kræver mere planlægning og en skarphed på at få et tydeligt overblik over forberedelse - og lærerne skal kende deres styrker og svagheder - men så giver det også øget kvalitet, mere fleksibilitet og større trivsel - både blandt børn og voksne.

Skoledagens opbygning

Vi har kortet lidt af skoledagen. Eleverne ankommer til skolen kl. 8.00 og skoledagen starter kl. 8.15. Skoledagen slutter kl. 13.30 - med enkelte undtagelser. 

Responseteamet

Vi har inddraget og samlet nogle medarbejdere med kompetencer og interesse for børn med særlige behov. Vi oplever, der er mange børn i almenmiljøet, som med kort varsel kan få særlige behov for en indsats i større eller mindre grad og i kortere eller længere tid. Det betyder konkret, at der er trivselsmedarbejdere, der arbejder målrettet på, at elever der er i mistrivsel skal i trivsel.
På skolen har vi tilbuddet Mellemformer, som rummer elever, der har det svært. Der er fire medarbejdere i responsteamet og de er ofte med i undervisningen. Der er også ordning, at en af os sidder ude på gangen, mens eleverne har time og så kan de komme ud og tale med os, hvis de har brug for en snak. Det kan være, at de har en øv-dag, at de har været i en konflikt eller at der er noget derhjemme, der gør ondt. 
I frikvartererne er vi med ude i gården, hvor vi sætter gang i en voksenstyret aktivitet. Det fungerer rigtig godt og giver børnene tryghed.

Mellemtrinnet: Vi rydder op i skemaet

... for at skabe plads til fordybelse

Stilletid
På mellemtrinnet starter skoledagen hver dag med stilletid. Her har eleverne mulighed for at arbejde videre med opgaver, læse eller få hjælp til lektier.

Timelængden og pauser
Vi er gået væk fra traditionelle 45 minutters lektioner. I stedet har vi valgt, at dagen bliver opbygget af 30, 60 og 90 minutters blokke.

Projekt/emne faget
Vi har indført et nyt fag, som vi kalder for projekt/emne. Her har vi slået fagene håndværk/design, natur/teknologi, billedkunst, musik og kristendomskundskab sammen. Skolens øvrige fag, såsom dansk, engelsk, matematik indgår sekundært i projekterne. De obligatoriske emner, som eksempelvis sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, vil også indgå i disse timer. Vi har netop afsluttet et projekt/emne omkring broer. Her har eleverne bygget deres egne broer, undersøgt broers styrke og skrevet en fagbog om en eller flere selvvalgte broer. Det hele blev afsluttet med en fælles fernisering.

Udskolingen

I udskolingen er der projektbånd fra klokken 12.00 tirsdag, onsdag og torsdag. Tanken er, at man kan løsne lidt op efter klokken 12.00 og gribe ind i deres interesser. Første projektbånd var indenfor naturfag.

Elevcaféen

Tølløse Skole har længe haft elevcafé - og den fortsætter vi med at prioritere. Den er vi stolte af.

Læs mere om elevcaféen her

At skabe forandringer og bruge sin frihed sker ikke uden modstand og udfordringer.

En del af de udfordringer, der har været på Tølløse skole handler om, at det kan være svært at følge med, som vi plejer. En lærer på mellemtrinnet fortæller, at man hele tiden har en følelse af at være bagud og halse efter.

Derudover er det en øvelse at slippe kontrollen. Når fagene ikke ligger fast i skema, er det svært at holde styr på, hvor meget matematik eleverne har haft, og om de har nået det, de skal. Her handler det om at se skolegangen i et langt større perspektiv og give slip. Men det er lettere sagt end gjort.

For nogle lærere er det angstprovokerende og utrygt, at de selv skal stå på mål for, om eleverne får nok undervisning i lige præcis deres fag - og det er ikke nemt at forvente at alle skal have samme lyst til denne forandring.

I juni 2021 startede vi med en workshop for og med eleverne. En workshop vi planlagde sammen med vores TRIO, og hvor vi kunne glæde os over et stort engagement fra både elever, lærere og pædagoger. Workshoppen udmøntede sig bl.a. i ophængningen af et stort papirtræ med mange grene på en væg i indskolingens fællesområde. Træets mange blade udgør statements fra eleverne om, hvad de drømmer om, frihedsforsøget skal bibringe.

Vi tog også frihedsforsøget med i overvejelserne i en workshop om fagfordelingen ved skoleårets afslutning. Her var fokus på drøftelse om værdier, identitet og frihedsforsøg, hvor grupperne var blandet på tværs af lærere og pædagoger.

Den 28. juni drøftede vi den videre proces med den kommende skolebestyrelse, herunder idéen om at skabe en forældredag for alle Tølløse Skoles forældre omkring frihedsforsøget. Det var vigtigt, at inddragelsen nåede hele vejen rundt om både elever, forældre og ansatte.

I efteråret 2021 arbejdede lærere, pædagoger og ledelse videre med drømmene og ideerne. Og i begyndelsen af november var der åbent hus, hvor forældrene i dialog med ledelse, lærere og pædagoger skulle komme med deres ønsker til Børnenes skole - Tølløse skole.
Fine plancher blev udarbejdet med ideer til, hvad en god skole er og hvilke egenskaber forældrene ønsker, at børnene har fagligt, personligt og socialt når de forlader Tølløse skole.
Der blev snakket, hygget, leget og så kunne der købes kage og aftensmad i skolens elevcafe.

Den 8. december lukkede skolen klokken 12.00, for at lærere og pædagoger sammen kunne arbejde videre med mere konkrete idéer og tiltag. Det var tid til at tænke i, hvilke prøvehandlinger, der skulle i gang i det nye år.

Senest opdateret 01-12-2024