Spring til indhold

Tølløse Skole

Her kan du læse om de spændende processer der er i gang på Tølløse Skole. Vi glæder os meget til at lave rigtig god skole for alle vores elever

Processen hidtil

Som nysammensat ledelse hos Tølløse Skole pr. 1. maj har det været afgørende for os at sikre en kvalitativ proces med inddragelse af alle relevante, primære interessenter: elever, forældre og ansatte. Således kan vi få så mange input og perspektiver i spil, inden vi sætter konkrete initiativer i værk.

Det er og har været afgørende for os, at processen går hånd i hånd med den relativt komprimerede proces, vi har gennemført siden 1.maj. Eksempelvis omkring planlægning af kommende skoleår, hvor vi har valgt en inddragende og åben tilgang i fagfordelingsprocessen sammen med både lærere og pædagoger. Det er konkret udmøntet i to større workshops med alle ansatte, hvor vi har kombineret fagfordeling og tanker og drømme om frihedsforsøget.  

Således har vi ønsket at skabe en sammenhængskraft mellem planlægningen af kommende skoleår og frihedsforsøget og i den proces samtidig sikre, at Tølløse Skole kommer godt fra start i den nye skolestruktur. Vi har lagt vægt på arbejdet med værdier og identitet som et centralt afsæt for den redefinering, vi ønsker, Tølløse Skole skal gennemgå som selvstændig skole fremadrettet, i den nye skolestruktur.

Dette blandt andet for at styrke og udvikle skolens miljøer for læring, trivsel, tilfredshed, samarbejde, kultur, organisation, struktur mv. internt i forhold til elever, ansatte og forældre, og eksternt med henblik på at konsolidere og udbygge skolens image og position i lokalområdet. Der er også en opmærksomhed på den markante konkurrence fra de private skoletilbud, således at Tølløse Skole i højere og højere grad bliver alle forældres naturlige førstevalg, når de skal vælge skole.

Konkrete initiativer

Konkret har vi først gennemført en workshop for og med eleverne onsdag 9. juni 2021. En workshop vi planlagde sammen med vores TRIO, og hvor vi kunne glæde os over et stort engagement fra både elever, lærere og pædagoger. Workshoppen udmøntede sig bl.a. i ophængningen af et stort papirtræ med mange grene på en væg i indskolingens fællesområde. Træets mange blade udgør statements fra eleverne om, hvad de drømmer om, frihedsforsøget skal bibringe.

 

 

Blandt meget, som glædede os i forbindelse med workshoppen var, hvor optaget mange af eleverne var af, at frihedsforsøget skal bidrage til endnu mere faglig læring og viden, f.eks. statements med ønske om endnu mere dansk, IT mv. Onsdag 2. juni og onsdag 16. juni har vi gennemført kombinerede workshops om fagfordeling og frihedsforsøget. Mens der var primær vægt på fagfordelingen 2. juni, var der 16. juni vægt på en gruppeinddelt workshop med fokus på drøftelse om værdier, identitet og frihedsforsøg, hvor grupperne var blandet på tværs af lærere og pædagoger.

Mandag 28. juni drøfter vi den videre proces med den kommende skolebestyrelse, herunder idéen om at skabe en forældredag for alle Tølløse Skoles forældre omkring frihedsforsøget. På den måde når vi i mål med skabelsen af viden og data omkring hvad vores primære interessenter tænker om frihedsforsøget, inden vi sætter i værk. Det er essentielt for os, at vi tager os tid til at sikre kvalitet i denne proces. Så står vi på et solidt fundament, når vi skal til at sætte de konkrete initiativer i værk. I den forbindelse husker vi også hinanden på, at forsøget jo varer i tre år, så vi ikke behøver sætter alt i værk på én gang lige efter sommerferien. Vi foretrækker en mere successiv tilgang over de tre år, så vi sikrer kvalitet i de initiativer og prøvehandlinger, vi sætter i værk, både i forhold til forberedelse, gennemførelse og opfølgning. Dette med tanke på, og accept af, at vi jo samtidig skal drive en folkeskole med de krav, forventninger med videre der trods frihedsforsøget er fra vores interessenter.

For at sikre, at vi har fleksibilitet på rammen til at sætte initiativer i værk i kommende skoleår, gennemfører vi skoleåret med 3 skemaperioder. Således vil vi bruge de første måneder af kommende skoleår med en genkendelig planlægning, skemalægning mv. i det vi kalder 1.skemaperiode. Med baggrund i den proces, vi har gennemført som beskrevet ovenfor, fra august begynde konkretiseringen af hvilke initiativer, vi sætter i værk fra starten af 2.skemaperiode primo november.

Ét initiativ sætter vi dog i værk fra efter sommerferien. Det bliver et initiativ, der skal understøtte og udvikle trivslen på skolen, og som vi kalder ’responseteam’. Vi har inddraget og samlet 8-10 medarbejdere med kompetencer og interesse for børn med særlige behov, men som stadig kan trives, lære og udvikle sig i almenmiljøet med en lokalt forankret, rettidig og målrettet indsats. Vi oplever, der er mange børn i almenmiljøet, som med kort varsel kan få særlige behov for en indsats i større eller mindre grad og i kortere eller længere tid. Som bekendt kan disse børn på kort tid udfordre almenmiljøet i klasserne både ift. det udfordrede barn selv, de øvrige elever i klassen, lærere/pædagogers arbejdsmiljø samt forældres tilfredshed. Vi er allerede så småt ved at implementere responseteamet i forhold til konkrete indsatser. Det er blevet positivt modtaget hos alle involverede, og vi forventer, at det vil påvirke trivslen på skolen i positiv retning fremover.

Hos Tølløse Skole glæder vi os til den fortsatte proces og dialog, og til at sætte flere konkrete initiativer i værk, ikke kun i kommende skoleår, men i hele den treårige projektperiode med frihedsforsøget.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

02.12.2021

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Bliv klogere på de overordnede rammer for frihedsforsøget

Sådan får skolerne mulighed for at tilrettelægge hverdagen

Åbent Hus - Børnenes Skole i Tølløse 3. november