Tuse og Udby skole

Vi samler på gode idéer til at skabe drømmeskolen og vi har brug for netop dine drømme, tanker og input!

Hjemmesiden opdateres løbende i takt med at frihedsforsøget tager form. Her vil du finde små reportager, nedslag i processen, arbejdet med de enkelte drømme/kerneområder - billeder og videoer.

Børnenes skole - frihedsforsøget i Holbæk Kommune

Fra 1. august 2021 og tre skoleår frem skal skolerne i Holbæk Kommune i gang med frihedsforsøget. Skoleområdet i Holbæk Kommune er sammen med Esbjerg Kommune udpeget af regeringen til at deltage i frihedsforsøget, som betyder frihed fra statslig regulering og lovgivning.

Vi får nu mulighed for at skabe helt unikke og lokale skoleprofiler og det er en proces vi glæder os til at komme i gang med.

 

 Fra nu til 1. april 2021

Dialoger indledes lokalt med medarbejdere, elever (elevråd) og forældre (Skolebestyrelse) og andre interessenter på Tuse skole og Udby skole.


1. april til 1. august 2021

Skolerne i Holbæk –”Lokal dialog og inddragelse” faciliteres lokalt på skolerne, og/eller af fagcenter/projektgruppe

Drømmescenarier deles.

  • Dialoger udvides lokalt med medarbejdere, elever og forældre

  • Forslag til ”Holbæk hegnspæle” til Børn og Skoleudvalget

  • Ministeriet: Lovforslag forventes vedtaget 1. maj
  • Rammeaftale med Holbæk indgås mellem 1. maj - 1. juli


Lad ideerne flyve

Frihedsforsøget i Holbæk har overskriften; ”Børnenes skole – frihed, fællesskab og faglighed”.

Sophia og Sally fra 4.U blev i dag interviewet af Fagcenteret for Læring og Trivsel, Holbæk kommune. De er i gang med, at producere en video der skal give kendskab til skolernes arbejde med Frihedsforsøget. Børnene fra 4.U var statister og lod ideerne "flyve" med de tre overskrifter:

FRIHED - FÆLLESSKAB - FAGLIGHED

Sophia og Sally sidder i Trivselsrådet, hvor de arbejder med Frihedsforsøget. Det er vigtigt for Trivselsrådet, at alle elever på skolen bliver hørt i processen, og derfor har børnene på skolen haft mulighed for, at komme med deres input og ideer til udviklingen af Børnenes drømmeskole, en skole med mere læring og mere trivsel.

Det bliver spændende, at følge udviklingen på Udby Skole. 😊

Senest opdateret 01-09-2024