Spring til indhold

Tuse/Udby Skole

Fra uge 43 forkorter både Udby og Tuse Skole skoledagen for eleverne. Samtidig indføres der flere timer med to lærere. Det er forskelligt, hvordan de to afdelinger vil udnytte mulighederne. De er dog enige om, at eleverne skal inddrages mere i hverdagen. På skolerne siger man nu til hinanden: Hvad siger børnene, har du spurgt børnene?