Spring til indhold

Tuse/Udby Skole

Fra uge 43 forkorter både Udby og Tuse Skole skoledagen for eleverne. Samtidig indføres der flere timer med to lærere. Det er forskelligt, hvordan de to afdelinger vil udnytte mulighederne. De er dog enige om, at eleverne skal inddrages mere i hverdagen. På skolerne siger man nu til hinanden: Hvad siger børnene, har du spurgt børnene?

Denne side udfyldes løbende med nye tiltag og idéer i forbindelse med frihedsforsøget for skoleår 2022/2023:

Tuse og Udby skole fortsætter i sporet om udvikling af en god skole med kortere skoledage og to-lærertimer.
Børnenes perspektiv og øget medbestemmelse er vejen til øget motivation, læring og trivsel.