Spring til indhold

Tuse/Udby Skole

Udby og Tuse Skole forkorter skoledagen for eleverne. Samtidig indføres der flere timer med to lærere. Det er forskelligt, hvordan de to afdelinger vil udnytte mulighederne. De er dog enige om, at eleverne skal inddrages mere i hverdagen. På skolerne siger man nu til hinanden: Hvad siger børnene, har du spurgt børnene?

Tuse og Udby skole fortsætter i sporet om udvikling af en god skole med kortere skoledage og to-lærertimer.
Børnenes perspektiv og øget medbestemmelse er vejen til øget motivation, læring og trivsel.