Spring til indhold

Tuse Skole

Elever, forældre og medarbejdere har spillet ind med ideer, og nu skal de gøres til virkelighed. Tuse Skole er børnenes skole, og de vil løbende blive inddraget.

Fra foråret 2021 og frem har elever, forældre, medarbejdere og ledelse været i dialog om god undervisning, trivsel og drømmeskolen.

Her var der et tydeligt og stort ønske om en kortere skoledag, flere lærere omkring eleverne og flere oplevelser ud af huset. 

Lige efter efterårsferien 2021 er skoledagen derfor reduceret på tværs af skolen. Tiden er taget fra pauser men også fra en generel omlægning af timerne og fagene.

Den kortere skoledag betyder, at man kan have to lærere i klasserne i to til tre timer om ugen.  Dermed får man større fleksibilitet.

Det er i høj grad medarbejderne i dialog med eleverne, der afgør, hvad fleksibiliteten skal bruges til. 

Eksempler på ændringer

  • Flere ture ud af huset, turene skal være temabaserede
  • Fokus på større feedback til eleverne
  • Fagdage, hvor man dykker ned i dansk, matematik eller et andet fag
  • Læringsværksteder, som børnene selv kan vælge
  • Temauger
  • Arbejde med elevernes koncentration og trivsel gennem mindfulness

Børnenes Skole

Ændringerne vil løbende blive evalueret og ændret, hvis der er behov for det. Her spiller eleverne en helt afgørende rolle.

I forhold til ændringerne i de enkelte klasser vil eleverne løbende diskutere de forskellige tiltag i klasserne. Ligeså vigtigt er det, at arbejdet med frihedsforsøget har betydet en styrkelse af trivselsrådene, hvor ledelsen for hele Tuse/Udby Skole vil være meget aktiv i forhold til inddragelsen af eleverne. 

Mottoet er: Hvad siger børnene, har du spurgt børnene? 

SFO

I SFO'en vil der være faste emner over en periode. Der vil være fokus på at lave aktiviteter, som resulterer i færdige produkter.

Det er frivilligt for børnene, men pædagogisk vil der være fokus på, at et tilvalg er forpligtende.

Også i SFO'en skal børnene være med til at bestemme aktiviteterne. For eksempel har børn fra Udby Skole ønsket at prøve kræfter med parkour.

Det er desuden en ambition at inddrage forældrene. De kan for eksempel være med til at færdiggøre de produkter, børnene arbejder med. 

 Feedback

Sidst opdateret

25.05.2022

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen