Spring til indhold

Udby Skole

Elever, forældre og medarbejdere har spillet ind med ideer, og nu skal de gøres til virkelighed. På Udby Skole vil børnene løbende blive inddraget.

Fra foråret 2021 og frem har elever, forældre, medarbejdere og ledelse været i dialog om god undervisning, trivsel og drømmeskolen.

Her var der et tydeligt og stort ønske om en kortere skoledag, flere lærere omkring eleverne og flere oplevelser ude af huset. 

Lige efter efterårsferien 2021 er skoledagen derfor reduceret på tværs af skolen. Tiden er taget fra pauser men også fra en generel omlægning af timerne og fagene.

Den kortere skoledag betyder, at man kan have to lærere i klasserne. Dermed får man større fleksibilitet.

Mindre fag - mere tema

På Udby Skole har man i høj grad opløst fagene til fordel for mere temabaseret læring.

Et tema kan for eksempel være planeter, hvor man dykker ned i temaet gennem flere discipliner såsom matematik, dansk og andre fag. 

Temaerne vil også blive belyst gennem udflugter med klasserne, der kan give en ekstra dybde til undervisningen. 

Et trygt læringsmiljø

På Udby Skole har der været stor fokus på at bruge fleksibiliteten til at skabe et trygt læringsmiljø.

Blandt andet har skolen prioriteret at have få lærere omkring eleverne i indskolingen. Det skal skabe en tryg start på elevernes skoletid. Herudover vil eleverne på tværs af skolen også i højere grad være sammen med lærerne i pauserne og ikke kun i timerne. 

Der er desuden fokus på medbestemmelse og lysten til at lære, på Udby Skole. Blandt andet er det skolens plan, at eleverne i indskolingen selv skal være med til at bestemme indholdet af op til to lektioner om ugen. Dermed sætter skolen børnenes ønsker i centrum.   

Børnenes Skole

På tværs af Tuse og Udby Skole vil man løbende udvikle og evaluere tiltagene i tæt dialog med eleverne. Det gælder både i klasserne, men også i styrkede trivselsråd, hvor ledelsen for hele Tuse/Udby Skole vil være meget aktiv. 

Mottoet er: Hvad siger børnene, har du spurgt børnene? 

SFO

I SFO'en vil der være faste emner over en periode. Der vil være fokus på at lave aktiviteter, som resulterer i færdige produkter.

Det er frivilligt for børnene, men pædagogisk vil der være fokus på, at et tilvalg er forpligtende.

Også i SFO'en skal børnene være med til at bestemme aktiviteterne. For eksempel har børn fra Udby Skole ønsket at prøve kræfter med parkour.

Det er desuden en ambition at inddrage forældrene. De kan for eksempel være med til at færdiggøre de produkter, børnene arbejder med. Feedback

Sidst opdateret

25.05.2022

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen

Læs mere om vores spændende fag "Valgmix" for Udby skoles mellemtrin

Kort og godt om frihedsforsøget på Udby skole i skoleår 2021/2022