Vipperød og Ågerup Skole

Frihedsforsøget på Vipperød og Ågerup Skole er i fuld gang. Du kan læse mere om, hvor langt vi er i processen - og hvilke tiltag vi arbejder med.

Frihed på Vipperød og Ågerup Skole

Vi er i frihedsforsøgets tredje år.

Det har været en proces, der både har vakt en masse god energi, angst for det ukendte, motivation, dårlig samvittighed over ikke at være nået længere, uvished over hvad der er frihedsforsøg. Vi har spurgt os selv, om hvad vi ville gøre alligevel, og hvad vi egentlig må, når alt kommer til alt?

Alt i alt er det en proces med blandede følelser. Hvorfor skal gøre noget anderledes? Hvem tager ansvaret for læringen? Men også følelser af endelig at kunne gøre nogen af de skøre ting, vi har set som umulige før. Kortere skoledage, mere kvalitet i stedet for kvantitet, fag på nye måder? Klasser på nye måder?

Vi fortsætter, justerer og pudser til

På Vipperød og Ågerup Skole har vi valgfag fra 1. klasse, hvor eleverne flere gange om ugen har fag, de selv vælger - og endda selv er med til at skabe. Det fortsætter på mellemtrinnet (på tværs af matriklerne), hvor eleverne samles hver onsdag til Linjedag på valgfagene. De har fire forskellige linjefagsperioder om året.

i 7.-8. klasse er det faget Verdensmål, der for tredje år ruller over skoleskemaet. Eleverne fra 8. klasse har i uge 8 og 9 været til eksamen i faget. Det betyder to ugers fordybelse med fokus på at bruge hænderne til noget, der får det, de lærer i skolen, til at give endnu mere mening. Det er det, som i medierne ofte omtales som praksisfaglighed.

Læs mere om Verdensmål her: Verdensmål på Vipperød Skole

Gennem konkrete produkter de selv udvikler i vores faglokaler, prøver eleverne at pege på små løsninger der kan gøre verden lidt bedre. Igen i år er opfindsomheden stor i værkstederne - fra vaccinationskasser, til genbrugstøj-bytteordninger, særlige hegn til truede dyrearter, energikraftig mad til ulande, måltidskasser på budget, madspild i lokalområdet.

Børnenes Skole - videnskonference på andet år

I skoleåret 2022/2023 var vi så heldige på Vipperød og Ågerup Skole at være værter for videns- og erfaringskonferencen for frihedsforsøgets andet år.

Dagen bestod af to dele. En elevdel med besøg fra kommunens skoler, stande fra alle skoler, hvor man kan se, hvad der foregår rundt om i kommunen, besøg fra borgmester og politikere - og del to, hvor forældre, politisk udvalg fi lov at tage runden.

Fra 2021/2022

Noget af det vi holder os for øje, når det til tider bliver svært at se meningen i frihedsforsøg er den forskel, det gør for eleverne. Når eleverne får lov til at skabe deres skole, giver det pludselig også mening gå i skole.

Tobias fortæller foran publikum Faget Verdensmål bliver beskrevet

Det fortæller Tobias, der har været en del faget Verdensmål på erfarings- og videnskonference om Børnenes Skole den 28. april 2022:

"Jeg har i mange år ikke rigtig forstået, hvad jeg skal bruge fx dansk og matematik til. Jeg er ordblind og har ofte været den som skulle have hjælp. Men med faget Verdensmål oplevede jeg for første gang rigtigt at se meningen med fagene. Jeg skulle selv finde en problemstilling og lave et produkt med mine hænder, som var et svar på problemstillingen. Men jeg skulle også bruge mine andre fag som dansk og matematik, og nu gav det jo pludselig mening. Det var også rart at opleve, at nu var det mig, som kunne hjælpe de andre, som ikke var lige så gode med hænderne".

Nu er vi i hvert fald i gang. Vi er i gang med at prøve af, teste og lære. Og det gælder både elever, medarbejdere, ledelse og forældre.

Vi ønsker at skabe en folkeskole

  • hvor fællesskabet er i centrum
  • hvor individet får plads til at blomstre

Vi danner og uddanner mennesker

  • som kan begå sig i et samfund i konstant udvikling

Vi skaber livsduelige mennesker

  • som er videbegærlige, handlekompetente, omsorgsfulde, nysgerrige, producerende og kritiske
  • som med respekt for vores natur og andre mennesker navigerer, deltager og er innovative i forskellige netværk, på tværs af kulturer i en globaliseret verden

En vision som skal komme til udtryk ud fra disse principper

Vi

  • skaber fordybelse
  • arbejder praksisorienteret, kreativt, fagfagligt, tværfagligt og med forskellige tematikker
  • giver børnene mulighed for at være medbestemmende i valg af opgaver og temaer og for at vælge mellem forskellige fag i en gradvis graduering, som gør dem i stand til at vælge en linje, som de vil dyrke ud over fælles fag

Eleverne

  • arbejder både på skolen, i lokalmiljøet og globalt med konkrete problematikker og benytter forskellige teknologier og teknikker til problemløsningen
  • arbejder både sammen i deres klasse, men også på skiftende hold på tværs af årgange
Senest opdateret 03-04-2024