Spring til indhold

Vipperød og Ågerup Skole

Frihedsforsøget på Vipperød og Ågerup Skole er i fuld gang. Du kan læse mere om, hvor langt vi er i processen - og hvilke tiltag vi arbejder med.

Det første år er gået

Vi har været i gang med Frihedsforsøget i godt et år.

Det har været en proces, der både har vakt en masse god energi, angst for det ukendte, motivation, dårlig samvittighed over ikke at være nået længere, uvished over hvad der er frihedsforsøg. Vi har spurgt os selv, om hvad vi ville gøre alligevel, og hvad vi egentlig må, når alt kommer til alt?

Alt i alt er det en proces med blandede følelser. Hvorfor skal gøre noget anderledes? Hvem tager ansvaret for læringen? Men også følelser af endelig at kunne gøre nogen af de skøre ting, vi har set som umulige før. Kortere skoledage, mere kvalitet i stedet for kvantitet, fag på nye måder? Klasser på nye måder?

Børnenes Skole - det giver mening

Noget af det vi holder os for øje, når det til tider bliver svært at se meningen i frihedsforsøg er den forskel, det gør for eleverne. Når eleverne får lov til at skabe deres skole, giver det pludselig også mening gå i skole.

Tobias fortæller foran publikum Faget Verdensmål bliver beskrevet

Det fortæller Tobias, der har været en del faget Verdensmål på erfarings- og videnskonference om Børnenes Skole den 28. april 2022:

"Jeg har i mange år ikke rigtig forstået, hvad jeg skal bruge fx dansk og matematik til. Jeg er ordblind og har ofte været den som skulle have hjælp. Men med faget Verdensmål oplevede jeg for første gang rigtigt at se meningen med fagene. Jeg skulle selv finde en problemstilling og lave et produkt med mine hænder, som var et svar på problemstillingen. Men jeg skulle også bruge mine andre fag som dansk og matematik, og nu gav det jo pludselig mening. Det var også rart at opleve, at nu var det mig, som kunne hjælpe de andre, som ikke var lige så gode med hænderne".

Nu er vi i hvert fald i gang. Vi er i gang med at prøve af, teste og lære. Og det gælder både elever, medarbejdere, ledelse og forældre.

Luk alle
Åben alle

I efteråret 2021 har vi brugt tiden på at få skabt basen og fundamentet for frihedsforsøget helt indefra. Både elever, medarbejdere og forældre på skolerne har arbejdet med drømme og idéer om, hvad en god skole er – men også tænkt i praksis. Idéer er vendt, tanker er drejet, modsætninger er diskuteret, tegninger er tegnet. 

Gennem inddragelse har vi i fællesskab på skolerne nedfældet vores vision. Den tager netop udgangspunkt i et stærkt fællesskab med plads til den enkelte. Eleverne skal være med til at skabe indhold, og de skal arbejde i klasser, men også på tværs af klasser, årgange og skoler.

Vi ønsker at skabe en folkeskole

  • hvor fællesskabet er i centrum
  • hvor individet får plads til at blomstre

Vi danner og uddanner mennesker

  • som kan begå sig i et samfund i konstant udvikling

Vi skaber livsduelige mennesker

  • som er videbegærlige, handlekompetente, omsorgsfulde, nysgerrige, producerende og kritiske
  • som med respekt for vores natur og andre mennesker navigerer, deltager og er innovative i forskellige netværk, på tværs af kulturer i en globaliseret verden

En vision som skal komme til udtryk ud fra disse principper

Vi

  • skaber fordybelse
  • arbejder praksisorienteret, kreativt, fagfagligt, tværfagligt og med forskellige tematikker
  • giver børnene mulighed for at være medbestemmende i valg af opgaver og temaer og for at vælge mellem forskellige fag i en gradvis graduering, som gør dem i stand til at vælge en linje, som de vil dyrke ud over fælles fag

Eleverne

  • arbejder både på skolen, i lokalmiljøet og globalt med konkrete problematikker og benytter forskellige teknologier og teknikker til problemløsningen
  • arbejder både sammen i deres klasse, men også på skiftende hold på tværs af årgange

Vipperød Skole har kastet alle fag op i luften, grebet dem igen, blandet gryden, tilføjet lidt umami. Det betyder, at skemaerne nu ser lidt anderledes ud, og der er mere plads til fordybelse og længere forløb.

Globus

Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan skemaerne er opbygget. 

0.-3. klasse

Hver morgen møder de ind til træningsbånd. Basis betyder, at det er der de har deres 'almindelige fag', såsom Dansk og Matematik. Hver dag har de valghold, der indeholder de resterende fag og selvfølgelig også elementer fra basisfagene. Valgholdene er på tværs af klassetrin.

Eksempler på valghold:

Lego og konstruktion: Bygge byer, fortællinger, figurer, historiske temaer.
Læsehule: Fordyb dig i læsningens univers
Tal og spil: Spille forskellige spil og træne koncentration/koordination
Kor: Klassisk, gospel og rock. Brug din stemme og styrk din optræden
Fantasi og farve: Picasso, Val Gogh, Monet, Kirkeby. Bliv kunstmaler og leg med farver.
Byg: Konstruer og byg med træ
Bevægelse: Motion og fællesskaber - kondition. Høj og lav intensitet.
Medier: Stop Motion, Book Creator, kortfilm - formidling

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00-8:45 Træningsbånd Træningsbånd Træningsbånd Træningsbånd Træningsbånd
8:45-9:30 Basis Basis Basis Basis Basis
Pause          
9:50-10:35 Basis Basis Basis Basis Basis
10:45-11:20 Basis Basis Basis Basis Basis
Pause          
12:00-12:45 Valghold Valghold Valghold Valghold Valghold
12:45-13:30   Valghold   Valghold  

4.-6. klasse

I er der linje-dag hver onsdag. Her har de altså deres basisfag mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Eksempler på linjedage på tværs af trin

Fra jord til bord: skolehaven passes, så-luge-høste, bålplads andelslandsbyen m.m.
Det gode liv - Mad og krop: Bevægelse og tilberedning af mad, proteiner, kalorier, muskler undersøges og afprøves og råvarer smages. Skolekøkken, hal, restaurant.
Livet i vandet: Læse om fangstmetoder, dyrs behov og bygge akvarier, skolens sø, fjorden, havnen, den blå planet.
Den store sportsdag: Introduktion til forskellige sportsaktiviteter, cykling. Skolen og foreningslivet i samarbejde.
Kreativ bæredygtighed: genbruge materialer til nye brugsgenstande, sy, strikke, bygge.

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00-8:45 Basis Basis Linje Basis Basis
8:45-9:30 Basis Basis Linje Basis Basis
Pause          
9:50-10:35 Basis Basis Linje Basis Basis
10:45-11:20 Basis Basis Linje Basis Basis
Pause          
12:00-12:45 Basis Basis Linje Basis Basis
12:45-13:30 Basis Basis   Basis Basis

7.-9. klasse

I udskolingen har eleverne valgfag om onsdagen i de første to moduler. Valgfagene er på tværs af trin.

Eksempler på valgfag:

Skøn Skole: design og forny din skole, indret og byg til fællesområderne inde og ude.
Language and Society: Engelsk på flere niveauer og samfundsforhold
Skør i bolden: boldspil, boldspil og boldspil på mange måder. Tid til leg, fordybelse og teknik
Verdensmål: Løs problemer, idégenerere, designe prototyper, afprøve, redesigne produkter i håndværk og design og madkundskab.
Medier og Formidling: Udforsk skoletube og bliv ekspert i flere programmer så formidling af viden kan ske på flere måder.
Klima og Politik: Naturvidenskab og samfundsfag forholder sig til klimaforandringer og politiske processer.

Nedenstående er et eksempel på, hvordan et skema kunne se ud i udskolingen

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00-8:45 Dansk Science Valgfag Tysk Idræt
8:45-9:30 Dansk Science Valgfag Tysk Idræt
Pause          
9:50-10:35 Dansk Science Valgfag Kulturfag Matematik
10:45-11:20 Dansk Science Valgfag Kulturfag Matematik
Pause          
12:00-12:45 Engelsk Science Matematik Kulturfag Dansk
12:45-13:30 Engelsk Science Matematik Kulturfag Dansk
13:35-14:20 Lektiecafé Lektiecafé   Lektiecafé  

 

Eksamen i Verdensmål: 8. årgang var til eksamen i det nye valgfag Verdensmål. Her kom temaer som:

 • En skaterpark til at skabe øget trivsel blandt Vipperøds unge (sundhed og trivsel)
 • Fairtrade fødevarer i skolekøkkenet. (Afskaf fattigdom)
 • Insekter som fødevare (stop sult)
 • Fremtidens skolemad (sundhed og trivsel)
 • Tørrede suppeurter til brug i udviklingslande (stop sult)
 • Bedre læring gennem mere motion (sundhed og trivsel)

Udskolingen møder ind til morgenmad fra 7.30 hver morgen, lektiecafe tre dage om ugen og et skema, som giver mulighed for fordybelse i dansk, naturfagsdage og kulturhistoriske dage og mulighed for, at klasser kan arbejde på tværs.

Glassalen: Der er et stort elevønske om områder, hvor eleverne kan arbejde uden for klasseområdet. Vi er nu i gang med at gøre glassalen til et elevarbejdsområde gennem det kommende halve år.
I indskolingen og på mellemtrinnet skal der arbejdes med basistimer fra 8-11 og valgfag fra 12-13.30. 

Ågerup skole har arbejdet med et tværfagligt projekt fra 10-13.30 og basistræning i dansk og matematik fra 8.00-9.30. De laver skema-gymnastik, med valgfag og temablokke efter sommerferien.

Vi byder stadig nye idéer velkomne fra både forældre, omverden, elever, lærere, pædagoger eller andre interesserede: 

Ideer til drømmeskolen

Alle tanker og idéer er opstået, vendt og drejet i samarbejde. Det har været essentielt med inddragelse af forældre, elever, lærere, pædagoger og ledelse, så hele fundamentet for Børnenes Skole bliver skabt af dem, der udgør en skole.

Her kan I læse mere om et par af efterårets arrangementer, der handlede om at mødes og tænke nye tanker sammen:

Efteråret 2021Feedback

Sidst opdateret

06.05.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson