Spring til indhold

Vipperød/Ågerup Skole

Frihedsforsøget på Vipperød og Ågerup Skole er i fuld gang. Du kan læse mere om, hvor langt vi er i processen - og hvilke tiltag vi arbejder med

I efteråret 2021 har vi brugt tiden på at få skabt basen og fundamentet for frihedsforsøget helt indefra. Både elever, medarbejdere og forældre på skolerne har arbejdet med drømme og idéer om, hvad en god skole er – men også tænkt i praksis. Idéer er vendt, tanker er drejet, modsætninger er diskuteret, tegninger er tegnet. 

Hvad sker der nu
Fra uge 8 vil udskolingen kunne møde ind til morgenmad fra 7.30 hver morgen, lektiecafe tre dage om ugen og et skema, som giver mulighed for fordybelse i dansk, naturfagsdage og kulturhistoriske dage og mulighed for, at klasser kan arbejde på tværs.

Der er et stort elevønske om områder, hvor eleverne kan arbejde uden for klasseområdet. Vi er nu i gang med at gøre glassalen til et elevarbejdsområde gennem det kommende halve år.
I indskolingen og på mellemtrinnet skal der arbejdes med basistimer fra 8-11 og valgfag fra 12-13.30. Grundet corona-situationen må vi lige nu udskyde dette, og vi håber på, at det kan sættes i gang efter vinterferien.
Ågerup skole arbejder i perioden frem til vinterferien med tværfagligt projekt fra 10-13.30 og basistræning i dansk og matematik fra 8-9.30.

I løbet af foråret skyder de et Tour de France forløb i gang for hele skolen.

tour de france Ågerup/vipperød

Vi fortsætter med kortere skoledage ved at dels korte frikvartererne ned, så de har et niveau, som giver den nødvendige pausetid og ved at indføre enkelte to-lærertimer. Derudover arbejdes der på 5. årgang med hele praksis-musiske dage, som giver rum til fordybelse. 

Disse aktiviteter og forandringer blev skabt i samarbejde med alle interessenter. Forældre, elever, lærere, pædagoger, ledelse har sammen stukket hovederne sammen.

Efterårets arrangementer

 

Har man som forældre lyst til at bidrage med ideer kan man stadig skrive dem ind i her:

Ideer til drømmeskolen - Vipperød-Ågerup Skole

 

På Vipperød/Ågerup Skole er vi i fuld gang med at se på, hvordan vi kan lave vores drømmeskole. Både børn og voksne har masser af idéer, bare se her

 

Den fælles vision for skolen



Vi ønsker at skabe en folkeskole

 • hvor fællesskabet er i centrum
 • hvor individet får plads til at blomstre

Vi danner og uddanner mennesker

 • som kan begå sig i et samfund i konstant udvikling

Vi skaber livsduelige mennesker

 • som er videbegærlige, handlekompetente, omsorgsfulde, nysgerrige, producerende og kritiske
 • som med respekt for vores natur og andre mennesker navigerer, deltager og er innovative i forskellige netværk, på tværs af kulturer i en globaliseret verden

En vision som skal komme til udtryk ud fra disse principper


Vi

 • skaber fordybelse
 • arbejder praksisorienteret, kreativt, fagfagligt, tværfagligt og med forskellige tematikker
 • giver børnene mulighed for at være medbestemmende i valg af opgaver og temaer og for at vælge mellem forskellige fag i en gradvis graduering, som gør dem i stand til at vælge en linje, som de vil dyrke ud over fælles fag

Eleverne

 • arbejder både på skolen, i lokalmiljøet og globalt med konkrete problematikker og benytter forskellige teknologier og teknikker til problemløsningen
 • arbejder både sammen i deres klasse, men også på skiftende hold på tværs af årgange


Feedback

Sidst opdateret

05.01.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Vi er i fuld gang

Vi er i fuld gang på medarbejderside og elevside med følgende:

 • Medarbejderaften med introduktion til Frihedsforsøget og innovative idégenereringsprocesser
 • Medarbejderaften med vision og ideer og begyndende udvælgelse
 • Fordybelsesdag for alle elever på Vipperød og Ågerup skole hvor eleverne arbejder innovativt med idégenerering til deres drømmeskole
 • Medarbejderaften med inddragelse af elevidéer og læreridéer
 • Medarbejderaften med kvalificering af idéer
 • Åbent hus for forældre. Inddragelse af forældreidéer til skolens idéer.

Elever brainstormer på frihedsforsøget

Sådan får skolerne mulighed for at tilrettelægge hverdagen