Spring til indhold

Vipperød og Ågerup Skole

Frihedsforsøget på Vipperød og Ågerup Skole er i fuld gang. Du kan læse mere om, hvor langt vi er i processen - og hvilke tiltag vi arbejder med.

Det første år er gået

Vi har været i gang med Frihedsforsøget i godt et år.

Det har været en proces, der både har vakt en masse god energi, angst for det ukendte, motivation, dårlig samvittighed over ikke at være nået længere, uvished over hvad der er frihedsforsøg. Vi har spurgt os selv, om hvad vi ville gøre alligevel, og hvad vi egentlig må, når alt kommer til alt?

Alt i alt er det en proces med blandede følelser. Hvorfor skal gøre noget anderledes? Hvem tager ansvaret for læringen? Men også følelser af endelig at kunne gøre nogen af de skøre ting, vi har set som umulige før. Kortere skoledage, mere kvalitet i stedet for kvantitet, fag på nye måder? Klasser på nye måder?

Børnenes Skole - det giver mening

Noget af det vi holder os for øje, når det til tider bliver svært at se meningen i frihedsforsøg er den forskel, det gør for eleverne. Når eleverne får lov til at skabe deres skole, giver det pludselig også mening gå i skole.

Tobias fortæller foran publikum Faget Verdensmål bliver beskrevet

Det fortæller Tobias, der har været en del faget Verdensmål på erfarings- og videnskonference om Børnenes Skole den 28. april 2022:

"Jeg har i mange år ikke rigtig forstået, hvad jeg skal bruge fx dansk og matematik til. Jeg er ordblind og har ofte været den som skulle have hjælp. Men med faget Verdensmål oplevede jeg for første gang rigtigt at se meningen med fagene. Jeg skulle selv finde en problemstilling og lave et produkt med mine hænder, som var et svar på problemstillingen. Men jeg skulle også bruge mine andre fag som dansk og matematik, og nu gav det jo pludselig mening. Det var også rart at opleve, at nu var det mig, som kunne hjælpe de andre, som ikke var lige så gode med hænderne".

Nu er vi i hvert fald i gang. Vi er i gang med at prøve af, teste og lære. Og det gælder både elever, medarbejdere, ledelse og forældre.

Luk alle
Åben alle

Vipperød og Ågerup Skole har kastet alle fag op i luften, grebet dem igen, blandet gryden, tilføjet lidt umami. Det betyder, at skemaerne nu ser lidt anderledes ud, og der er mere plads til fordybelse og længere forløb.

Globus

Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan skemaerne er opbygget. 

Indskolingen

På Vipperød Skole er indskolingen 0.-3. klasse

På Ågerup Skole er indskolingen 0.-2. klasse

I Indskolingen starter dagen med et træningsbånd. Her trænes færdigheder og kundskaber i forskellige fag. Der er en række opgaver, som er sammensat på forskellig vis. Det kan være eneopgaver, makkeropgaver og gruppearbejde m.v. Det kan være opgaver, som skal løses ved eget bord, udenfor, på gulvet. Eleverne skal igennem opgaverne i løbet af ugen, men vælger selv rækkefølge. Der vil altid være
ekstra opgaver til dem, som har brug for det.

Når træningsbåndet er slut starter dagens basistimer. Her kan der arbejdes i større sammenhænge og temaer mellem fagene. På ugeplanen kan man se, hvad der arbejdes med. Vi ønsker et højere fokus på, at der skabes sammenhæng mellem fagene, og hvad der skal læres end på timetal. Til sidst på dagen har eleverne valgfag. De har tre forskellige valgfag på en uge i et kvartal ad gangen. Eleverne kommer med forslag til, hvilke valgfag de ønsker udbudt.

0. klasserne har ikke valghold i efteråret, da de nye børn skal have tid til at finde sig til rette i deres nye fællesskaber.

Valghold runde 1: 

Fantastiske fedtsten: Vi former fedtsten, vælger motiv, sliber og filer.
Lær at tegne: Grundlæggende tegneteknik ved hjælp af standardformer.
Skab og leg: Med karton, limpistol og saks. Det er kun fantasien, der sætter grænser.
Dans og bevægelse: Dans, koreografier, lytte til musik alt fra børnesange til Børne-MGP
Kor: Synge sammen i grupper, arbejde med lydstyrke og klang, synge fede sange.
Boldgal: Spille og lege med bolde på nye og kendte måder. Opfinde eget boldspil.
Håndarbejde/syning: Sy-teknikker, nål og tråd, stof, klippe og skabe fine ting.
Byg løs: Konstruer og byg med Lego og plusplus
Gamle lege: Fælleslege fra gamle dage, sanglege og bevægelse. 
En forunderlig fortælling: Vi laver vores egne historier, papir eller pc eller fortællinger. Fri fantasi.
På eventyr med Ida og Emil: Pc-spil med læring, læsning og eventyr
Drama: Skuespil, planlægning og opførelse af en julestykke i december
Kort og brætspillebulen: Spil og kort tilpasset alder og niveau. Oplev glæden ved at spille sammen.
Idræt med knald på: Motion og fællesskaber - kondition. Høj og lav intensitet.
Billedkunst: Bliv kunstmaler og leg med farver. Vi udstiller vores billeder.

Se indskolingens foldere her:

Valghold 2022/2023 - Indskolingen, Vipperød Skole

Valghold 2022/2023 - Indskolingen, Ågerup Skole

 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00-8:45 Træningsbånd Træningsbånd Træningsbånd Træningsbånd Træningsbånd
8:45-9:30 Basis Basis Basis Basis Basis
Pause          
9:50-10:35 Basis Basis Basis Basis Basis
10:45-11:20 Basis Basis Basis Basis Basis
Pause          
12:00-12:45 Valghold Valghold Valghold Valghold Valghold
12:45-13:30   Valghold   Valghold  

Mellemtrin

På mellemtrinnet er der linje-dag hver onsdag. Her har de altså deres basisfag mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Klasserne på mellemtrinnet på de to afdelinger blandes. Der udbydes to linjefagshold på Ågerup og 5 på Vipperød. Eleverne møder ind de dage på den matrikel deres linjefag er, og kan fortsætte i sfo- og klub det pågældende sted. 

Valghold for mellemtrinnet:

Idræt: Sport og idræt i forskellige retninger, både i sportsbyen og lokalt i Vipperød
Jorden rundt: Bliv klogere på andre kulturer, smag ny mad og prøv andre traditioner 
Madkundskab: Lave mad med årstidens råvarer, smage nye smage, konsistenser, god hygiejne.
Kampsport: Taekwondo, spark, slag og blokering. Træning af kroppen og smidighed.
UD og SE: Væk fra klasselokalet od i verden. Kultur i nærområdet, cykelture og bus og tog
Billedkunst: Male malerier, blande farver. Se på kunstværker, forme skulpturer, lege med ler.
Hip Hip, rap og graffiti: Rappens historie i USA og Danmark, lytte til musik, prøve selv.

Se beskrivelserne her: Valghold 2022/2023 - Mellemtrin, Vipperød og Ågerup Skole

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00-8:45 Basis Basis Linje Basis Basis
8:45-9:30 Basis Basis Linje Basis Basis
Pause          
9:50-10:35 Basis Basis Linje Basis Basis
10:45-11:20 Basis Basis Linje Basis Basis
Pause          
12:00-12:45 Basis Basis Linje Basis Basis
12:45-13:30 Basis Basis   Basis Basis

7.-9. klasse

I udskolingen har eleverne valgfag om onsdagen i de første to moduler. Valgfagene er på tværs af trin.

Eksempler på valgfag:

Forskøn skolen: design og forny din skole, indret og byg til fællesområderne inde og ude.
Engelsk, kultur og samfund: Engelsk på flere niveauer og samfundsforhold
Skør i bolden: boldspil, boldspil og boldspil på mange måder. Tid til leg, fordybelse og teknik
Mere end bare spil: Kommunikation, samarbejde, strategi, forståelse og design.
Science: Undersøgelser, undring og eleven i centrum.

Se udskolingens folder her: Valghold 2022/2023 - Udskolingen, Vipperød Skole

Nedenstående er et eksempel på, hvordan et skema kunne se ud i udskolingen

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:00-8:45 Dansk Science Valgfag Tysk Idræt
8:45-9:30 Dansk Science Valgfag Tysk Idræt
Pause          
9:50-10:35 Dansk Science Valgfag Kulturfag Matematik
10:45-11:20 Dansk Science Valgfag Kulturfag Matematik
Pause          
12:00-12:45 Engelsk Science Matematik Kulturfag Dansk
12:45-13:30 Engelsk Science Matematik Kulturfag Dansk
13:35-14:20 Lektiecafé Lektiecafé   Lektiecafé  

Der udbydes 5 andre valgfag det kommende skoleår, som læses i en periode. Eleverne kan prøve kræfter med to valgfag på et skoleår, som de vælger sig ind på. Fagene er ikke eksamensfag. I udskolingen er skoledagen forkortet med to lektioner for 7. og 9.kl og 4 lektioner for 8.kl. Alle timerne er omlagt
til to-lærertimer. I udskolingen er der lektiecafe tre dage om ugen.

I udskolingen arbejdes der det kommende år med fleksible skemaer, og fagene grupperes i større blokke. Historie, samfundsfag og kristendom samles som kulturfag i 8. og 9.klasse. Kulturfagene vil samarbejde med dansk, så der skabes sammenhæng i fagenes indhold og faglige mål, når det er oplagt. 7.klasse og 8.klasse har Verdensmål og i 8.klasse afsluttes faget med en eksamen. Denne afløser valgfagene madkundskab og håndværk & design.

Sidste år var emnerne:

 • En skaterpark til at skabe øget trivsel blandt Vipperøds unge (sundhed og trivsel)
 • Fairtrade fødevarer i skolekøkkenet. (Afskaf fattigdom)
 • Insekter som fødevare (stop sult)
 • Fremtidens skolemad (sundhed og trivsel)
 • Tørrede suppeurter til brug i udviklingslande (stop sult)
 • Bedre læring gennem mere motion (sundhed og trivsel)

løbehjul

Eksamen i Verdensmål: 8. årgang var til eksamen i det nye valgfag Verdensmål. Her kom temaer som:

 • En skaterpark til at skabe øget trivsel blandt Vipperøds unge (sundhed og trivsel)
 • Fairtrade fødevarer i skolekøkkenet. (Afskaf fattigdom)
 • Insekter som fødevare (stop sult)
 • Fremtidens skolemad (sundhed og trivsel)
 • Tørrede suppeurter til brug i udviklingslande (stop sult)
 • Bedre læring gennem mere motion (sundhed og trivsel)

Udskolingen møder ind til morgenmad fra 7.30 hver morgen, lektiecafe tre dage om ugen og et skema, som giver mulighed for fordybelse i dansk, naturfagsdage og kulturhistoriske dage og mulighed for, at klasser kan arbejde på tværs.

Glassalen: Der er et stort elevønske om områder, hvor eleverne kan arbejde uden for klasseområdet. Vi er nu i gang med at gøre glassalen til et elevarbejdsområde gennem det kommende halve år.
I indskolingen og på mellemtrinnet skal der arbejdes med basistimer fra 8-11 og valgfag fra 12-13.30. 

Ågerup skole har arbejdet med et tværfagligt projekt fra 10-13.30 og basistræning i dansk og matematik fra 8.00-9.30. De laver skema-gymnastik, med valgfag og temablokke efter sommerferien.

Vi byder stadig nye idéer velkomne fra både forældre, omverden, elever, lærere, pædagoger eller andre interesserede: 

Ideer til drømmeskolen

Alle tanker og idéer er opstået, vendt og drejet i samarbejde. Det har været essentielt med inddragelse af forældre, elever, lærere, pædagoger og ledelse, så hele fundamentet for Børnenes Skole bliver skabt af dem, der udgør en skole.

Her kan I læse mere om et par af efterårets arrangementer, der handlede om at mødes og tænke nye tanker sammen:

Efteråret 2021

I efteråret 2021 har vi brugt tiden på at få skabt basen og fundamentet for frihedsforsøget helt indefra. Både elever, medarbejdere og forældre på skolerne har arbejdet med drømme og idéer om, hvad en god skole er – men også tænkt i praksis. Idéer er vendt, tanker er drejet, modsætninger er diskuteret, tegninger er tegnet. 

Gennem inddragelse har vi i fællesskab på skolerne nedfældet vores vision. Den tager netop udgangspunkt i et stærkt fællesskab med plads til den enkelte. Eleverne skal være med til at skabe indhold, og de skal arbejde i klasser, men også på tværs af klasser, årgange og skoler.

Vi ønsker at skabe en folkeskole

  • hvor fællesskabet er i centrum
  • hvor individet får plads til at blomstre

Vi danner og uddanner mennesker

  • som kan begå sig i et samfund i konstant udvikling

Vi skaber livsduelige mennesker

  • som er videbegærlige, handlekompetente, omsorgsfulde, nysgerrige, producerende og kritiske
  • som med respekt for vores natur og andre mennesker navigerer, deltager og er innovative i forskellige netværk, på tværs af kulturer i en globaliseret verden

En vision som skal komme til udtryk ud fra disse principper

Vi

  • skaber fordybelse
  • arbejder praksisorienteret, kreativt, fagfagligt, tværfagligt og med forskellige tematikker
  • giver børnene mulighed for at være medbestemmende i valg af opgaver og temaer og for at vælge mellem forskellige fag i en gradvis graduering, som gør dem i stand til at vælge en linje, som de vil dyrke ud over fælles fag

Eleverne

  • arbejder både på skolen, i lokalmiljøet og globalt med konkrete problematikker og benytter forskellige teknologier og teknikker til problemløsningen
  • arbejder både sammen i deres klasse, men også på skiftende hold på tværs af årgange


Feedback

Sidst opdateret

30.08.2022

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson