Spring til indhold

Vipperød og Ågerup Skole

Frihedsforsøget på Vipperød og Ågerup Skole er i fuld gang. Du kan læse mere om, hvor langt vi er i processen - og hvilke tiltag vi arbejder med.

Frihed på Vipperød og Ågerup Skole

Vi er i frihedsforsøgets tredje år.

Det har været en proces, der både har vakt en masse god energi, angst for det ukendte, motivation, dårlig samvittighed over ikke at være nået længere, uvished over hvad der er frihedsforsøg. Vi har spurgt os selv, om hvad vi ville gøre alligevel, og hvad vi egentlig må, når alt kommer til alt?

Alt i alt er det en proces med blandede følelser. Hvorfor skal gøre noget anderledes? Hvem tager ansvaret for læringen? Men også følelser af endelig at kunne gøre nogen af de skøre ting, vi har set som umulige før. Kortere skoledage, mere kvalitet i stedet for kvantitet, fag på nye måder? Klasser på nye måder?

Vi fortsætter, justerer og pudser til

På Vipperød og Ågerup Skole har vi valgfag fra 1. klasse, hvor eleverne flere gange om ugen har fag, de selv vælger - og endda selv er med til at skabe. Det fortsætter på mellemtrinnet (på tværs af matriklerne), hvor eleverne samles hver onsdag til Linjedag på valgfagene. De har fire forskellige linjefagsperioder om året.

i 7.-8. klasse er det faget Verdensmål, der for tredje år ruller over skoleskemaet. Eleverne fra 8. klasse har i uge 8 og 9 været til eksamen i faget. Det betyder to ugers fordybelse med fokus på at bruge hænderne til noget, der får det, de lærer i skolen, til at give endnu mere mening. Det er det, som i medierne ofte omtales som praksisfaglighed.

Læs mere om Verdensmål her: Verdensmål på Vipperød og Ågerup Skole

Gennem konkrete produkter de selv udvikler i vores faglokaler, prøver eleverne at pege på små løsninger der kan gøre verden lidt bedre. Igen i år er opfindsomheden stor i værkstederne - fra vaccinationskasser, til genbrugstøj-bytteordninger, særlige hegn til truede dyrearter, energikraftig mad til ulande, måltidskasser på budget, madspild i lokalområdet.

Børnenes Skole - videnskonference på andet år

I skoleåret 2022/2023 var vi så heldige på Vipperød og Ågerup Skole at være værter for videns- og erfaringskonferencen for frihedsforsøgets andet år.

Dagen bestod af to dele. En elevdel med besøg fra kommunens skoler, stande fra alle skoler, hvor man kan se, hvad der foregår rundt om i kommunen, besøg fra borgmester og politikere - og del to, hvor forældre, politisk udvalg fi lov at tage runden.

Fra 2021/2022

Noget af det vi holder os for øje, når det til tider bliver svært at se meningen i frihedsforsøg er den forskel, det gør for eleverne. Når eleverne får lov til at skabe deres skole, giver det pludselig også mening gå i skole.

Tobias fortæller foran publikum Faget Verdensmål bliver beskrevet

Det fortæller Tobias, der har været en del faget Verdensmål på erfarings- og videnskonference om Børnenes Skole den 28. april 2022:

"Jeg har i mange år ikke rigtig forstået, hvad jeg skal bruge fx dansk og matematik til. Jeg er ordblind og har ofte været den som skulle have hjælp. Men med faget Verdensmål oplevede jeg for første gang rigtigt at se meningen med fagene. Jeg skulle selv finde en problemstilling og lave et produkt med mine hænder, som var et svar på problemstillingen. Men jeg skulle også bruge mine andre fag som dansk og matematik, og nu gav det jo pludselig mening. Det var også rart at opleve, at nu var det mig, som kunne hjælpe de andre, som ikke var lige så gode med hænderne".

Nu er vi i hvert fald i gang. Vi er i gang med at prøve af, teste og lære. Og det gælder både elever, medarbejdere, ledelse og forældre.

Luk alle
Åben alle

Vipperød og Ågerup Skole har kastet alle fag op i luften, grebet dem igen, blandet gryden, tilføjet lidt umami. Det betyder, at skemaerne nu ser lidt anderledes ud, og der er mere plads til fordybelse og længere forløb.

På Vipperød Skole arbejder vi under frihedsforsøget med vores skemaer. Det betyder, at børnenes skemaer kan ændre sig i løbet af året, men også at vi eksperimenterer løbende med, hvordan skoledagen ser ud. 

Globus

Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan skemaerne er opbygget. 

Skemaer

 

I udskolingen arbejdes der det kommende år med fleksible skemaer, og fagene grupperes i større blokke. Historie, samfundsfag og kristendom samles som kulturfag i 8. og 9.klasse. Kulturfagene vil samarbejde med dansk, så der skabes sammenhæng i fagenes indhold og faglige mål, når det er oplagt. 7.klasse og 8.klasse har Verdensmål og i 8.klasse afsluttes faget med en eksamen. Denne afløser valgfagene Madkundskab og Håndværk & Design.

Emnerne har været mange, og hvert år kommer nye idéer til. Et par eksempler fra de tre foregående år: 

 • En skaterpark til at skabe øget trivsel blandt Vipperøds unge
 • Fairtrade fødevarer i skolekøkkenet. 
 • Insekter som fødevare
 • Fremtidens skolemad 
 • Tørrede suppeurter til brug i udviklingslande 
 • Bedre læring gennem mere motion 
 • Genbrug af tøj - spar på CO2
 • Vaccinationskassen til udviklingslande i Afrika
 • Bytte-tøj stativer til skolerne lokalt

Eksamen i Verdensmål: 8. årgang var til eksamen i det nye valgfag Verdensmål. Her kom temaer som:

 • En skaterpark til at skabe øget trivsel blandt Vipperøds unge (sundhed og trivsel)
 • Fairtrade fødevarer i skolekøkkenet. (Afskaf fattigdom)
 • Insekter som fødevare (stop sult)
 • Fremtidens skolemad (sundhed og trivsel)
 • Tørrede suppeurter til brug i udviklingslande (stop sult)
 • Bedre læring gennem mere motion (sundhed og trivsel)

Udskolingen møder ind til morgenmad fra 7.30 hver morgen, lektiecafe tre dage om ugen og et skema, som giver mulighed for fordybelse i dansk, naturfagsdage og kulturhistoriske dage og mulighed for, at klasser kan arbejde på tværs.

Glassalen: Der er et stort elevønske om områder, hvor eleverne kan arbejde uden for klasseområdet. Vi er nu i gang med at gøre glassalen til et elevarbejdsområde gennem det kommende halve år.
I indskolingen og på mellemtrinnet skal der arbejdes med basistimer fra 8-11 og valgfag fra 12-13.30. 

Ågerup skole har arbejdet med et tværfagligt projekt fra 10-13.30 og basistræning i dansk og matematik fra 8.00-9.30. De laver skema-gymnastik, med valgfag og temablokke efter sommerferien.

Alle tanker og idéer er opstået, vendt og drejet i samarbejde. Det har været essentielt med inddragelse af forældre, elever, lærere, pædagoger og ledelse, så hele fundamentet for Børnenes Skole bliver skabt af dem, der udgør en skole.

Her kan I læse mere om et par af efterårets arrangementer, der handlede om at mødes og tænke nye tanker sammen:

Efteråret 2021

I efteråret 2021 har vi brugt tiden på at få skabt basen og fundamentet for frihedsforsøget helt indefra. Både elever, medarbejdere og forældre på skolerne har arbejdet med drømme og idéer om, hvad en god skole er – men også tænkt i praksis. Idéer er vendt, tanker er drejet, modsætninger er diskuteret, tegninger er tegnet. 

Gennem inddragelse har vi i fællesskab på skolerne nedfældet vores vision. Den tager netop udgangspunkt i et stærkt fællesskab med plads til den enkelte. Eleverne skal være med til at skabe indhold, og de skal arbejde i klasser, men også på tværs af klasser, årgange og skoler.

Vi ønsker at skabe en folkeskole

  • hvor fællesskabet er i centrum
  • hvor individet får plads til at blomstre

Vi danner og uddanner mennesker

  • som kan begå sig i et samfund i konstant udvikling

Vi skaber livsduelige mennesker

  • som er videbegærlige, handlekompetente, omsorgsfulde, nysgerrige, producerende og kritiske
  • som med respekt for vores natur og andre mennesker navigerer, deltager og er innovative i forskellige netværk, på tværs af kulturer i en globaliseret verden

En vision som skal komme til udtryk ud fra disse principper

Vi

  • skaber fordybelse
  • arbejder praksisorienteret, kreativt, fagfagligt, tværfagligt og med forskellige tematikker
  • giver børnene mulighed for at være medbestemmende i valg af opgaver og temaer og for at vælge mellem forskellige fag i en gradvis graduering, som gør dem i stand til at vælge en linje, som de vil dyrke ud over fælles fag

Eleverne

  • arbejder både på skolen, i lokalmiljøet og globalt med konkrete problematikker og benytter forskellige teknologier og teknikker til problemløsningen
  • arbejder både sammen i deres klasse, men også på skiftende hold på tværs af årgange


Feedback

Sidst opdateret

04.03.2024

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson