Spring til indhold

Vipperød/Ågerup Skole

Processer i Frihedsforsøget Vipperød og Ågerup Skole. -Har du gode ideer til børnenes drømmeskole?

Processer frihedsforsøget Vipperød og Ågerup skole

På Vipperød og Ågerup Skole er det vigtigt for os at alle vores primære interessenter (medarbejdere, elever og forældre) er medinddraget i processen omkring frihedsforsøget og Børnenes Skole. At lave en ny skole med respekt for de værdier og traditioner, som kendetegner de to skoler, har krævet, at vi sammen bruger tid på at diskutere pædagogik og didaktik og ikke mindst, hvad vores vision for alle børn på de to skoler er.

Vi har derfor på medarbejderplan arbejdet fire aftener med innovative processer omkring idegenerering, vision og principper for Vipperød og Ågerup Skole. Alle medarbejdere har aktivt bidraget til processen og vendt mange mærkelige ideer på hovedet. Mærkelige ideer som meget vel kan realiseres, hvis vi tør og vil.

De fire aftener har mundet i en fælles vision for skolen:

Vi ønsker at skabe en folkeskole, hvor fællesskabet er i centrum, men hvor individet får plads til at blomstre. Vi danner og uddanner mennesker, som kan begå sig i et samfund i konstant udvikling. Vi skaber livsduelige mennesker, som er videbegærlige, handlekompetente, omsorgsfulde, nysgerrige, producerende og kritiske. Mennesker som med respekt for vores natur og andre mennesker navigerer, deltager og er innovative i forskellige netværk, på tværs af kulturer i en globaliseret verden.

En vision som skal komme til udtryk ud fra disse principper:

Vi skaber fordybelse, arbejder praksisorienteret, kreativt, fagfagligt, tværfagligt og med forskellige tematikker. Børnene arbejder både på skolen, i lokalmiljøet og globalt med konkrete problematikker og benytter forskellige teknologier og teknikker til problemløsningen. Vi giver børnene mulighed for at være medbestemmende i valg af opgaver og temaer og for at vælge mellem forskellige fag i en gradvis graduering, som gør dem i stand til at vælge en linje, som de vil dyrke ud over fælles fag. Børnene arbejder både sammen i deres klasse, men også på skiftende hold på tværs af årgange.

På elevplan har alle elever haft en fordybelsesdag, hvor de arbejdede ud fra samme innovative processer omkring idegenerering som medarbejderne. Eleverne er kommet med mange ideer og temaer som de ser som centrale for deres drømmeskole. Elevrådet har samlet de mange gode ideer, så der kan arbejdes videre med.

I juni måned blev den kommende skolebestyrelse introduceret til Frihedsforsøget og rammerne samt hvilke processer vi har arbejdet med.

Fra 1. august 2021 har vi imødekommet ønsket om en kortere skoledag ved at dels korte frikvartererne ned, så de har et niveau, som giver den nødvendige pausetid og ved at indføre enkelte to-lærertimer. Derudover arbejdes der på 5. årgang med hele praksis-musiske dage, som giver rum til fordybelse. Vi vil desuden i efteråret arbejde med innovation som en fælles didaktisk tilgang i vores fælles fordybelsesuge, hvor elevinddragelse står højt.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i efteråret med alle interessenter. Skolebestyrelsen samt de øvrige forældre inddrages yderligere i at være med til at skabe Børnenes Skole med fokus på Frihed, Faglighed og Fællesskab. Har man som forældre lyst til at bidrage med ideer kan man skrive dem ind i her:

Ideer til drømmeskolen - Vipperød-Ågerup Skole

På medarbejder og elevplan fortsætter vi arbejdet i efteråret med at vælge hvilke ideer, som yderligere skal søsættes, allerede fra 1. januar 2022 så vores vision og principper aktivt kan mærkes for alle.

På Vipperød/Ågerup Skole er vi i fuld gang med at at se på hvordan vi kan lave vores drømmeskole. Både børn og voksne har masser af idéer, bare se her

 Feedback

Sidst opdateret

09.08.2021

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Vi er i fuld gang

Vi er i fuld gang på medarbejderside og elevside med følgende:

  • Medarbejderaften med introduktion til Frihedsforsøget og innovative idegenereringsprocesser
  • Medarbejderaften med vision og ideer og begyndende udvælgelse
  • Fordybelsesdag for alle elever på Vipperød og Ågerup skole hvor eleverne arbejder innovativt med idegenerering til deres drømmeskole
  • Medarbejderaften med inddragelse af elevideer og lærerideer
  • Medarbejderaften med kvalificering af ideer
  • Åbent hus for forældre. Inddragelse af forældreideer til skolens ideer.

Elever brainstormer på frihedsforsøget

Sådan får skolerne mulighed for at tilrettelægge hverdagen