Børnenes Skole skaber et fælles netværk på tværs af skolebestyrelser

Publiceret 18-11-2022

Skolebestyrelserne spiller en vigtig rolle i arbejdet med frihedsforsøget. Derfor var de inviteret til fælles skolebestyrelsessamling, hvor erfaringer kunne blive delt på tværs.

Involvering og inddragelse af tværfaglige medarbejdere, forældre og elever er en vigtig betingelse i Børnenes Skole. Både lokalt på skolerne og i fællesskab er hensigten at styrke mulighederne for dialog, ejerskab og samarbejde – og derfor var det en fornøjelse at kunne invitere til fælles skolebestyrelsesseminar på tværs af ”Børnenes Skole” i starten af november.

Der har været valg til skolebestyrelserne to år i træk dels på grund af skolestrukturændring (foråret 2021) og dels på grund af det lovfastsatte tidspunkt for skolebestyrelsesvalg, som altid falder året efter kommunalvalget (foråret 2022). Ved Skolebestyrelsesseminar i november 2021, dannede skolebestyrelserne netværk, og dette miniseminar er en opfølgning herpå.

Derfor var tiden nu kommet til igen at samle alle skolebestyrelserne på tværs af Holbæk Kommune.

Det handler om at være nysgerrige

Jarl Sabroe, der er formand for Udvalget for Børn og Skole, fortalte om udvalgets perspektiver på arbejdet med Børnenes Skole. Det er blandt andet kvalitets- og udviklingsdialoger med alle skolerne, arbejdet i følgegruppen for Børnenes Skole og hvordan der i det hele taget er blevet en kortere vej til det politiske niveau.

Charlotte Gustafsson fortæller om netværket for skolebestyrelser i Holbæk Kommune.

Charlotte Gustafsson, der er forkvinde i skolebestyrelsen for Vipperød og Ågerup Skole præsenterede lidt fra det ”erfa-netværk” af forpersoner fra skolebestyrelserne, som er opstået i kølvandet på arbejde med Børnenes Skole.

Hun mindede om, at det var for alle kommunens skolebestyrelser - også dem på 10. klassecenteret og Børnespecialcenteret. Det handler nemlig om at være nysgerrige på hinanden og ikke mindst spille hinanden gode.

Tanja Lange, der er medlem af Landsbyskolernes skolebestyrelse og skolebestyrelsernes forældrerepræsentant i følgegruppen for Børnenes Skole, præsenterede arbejdet i følgegruppen, og hvordan den er sammensat på tværs af politikere, elever, lærere, pædagoger, ledere, forældre og administration.

Læs referater fra følgegruppens møder her

Derefter var der gruppearbejde i de lokale bestyrelser, hvor lokalpolitikerne deltog og lyttede. Nogle bestyrelser har fx nedsat en lokal "følgegruppe", mens andre arbejder med nye initiativer i bestyrelsen som følge af Børnenes Skole.

Direktør Lene Magnussen rundede seminariet af ved at fortælle om oplevelsen med "begejstringens år" og "erkendelsens år".

I løbet af første år med frihed og Børnenes Skole oplevede alle stor begejstring. Der er fortsat stor begejstring ude på skolerne, men samtidig er der her i år 2 også kommet en erkendelse og overvejelse af, hvordan man kommer videre med tiltagene i Børnenes Skole. 

Tilbagevendende arrangement

Skolebestyrelsesseminariet blev afholdt første gang i oktober 2021. Her mødtes de mange nye skolebestyrelser med oplægsholdere fra Skole og Forældre og COI (nu CO-PI) til oplæg om skolebestyrelsens rolle, indflydelse og ideer. 

Seminaret gav gode input til arbejdet fra eksterne oplægsholdere, mulighed for at lære af hinanden og udvikle nye ideer samt sikre et samarbejde på tværs af skolebestyrelserne.

Her kan du se film fra det første fællesmøde, der blev holdt for skolebestyrelserne i Holbæk Kommune.

 

Senest opdateret 18-11-2022