Sådan gik år 1 med Børnenes Skole på Kildebjergskolen

Publiceret 10-11-2022

Udvikling af et helt nyt fag og en ny ungdomsklub. Her kan du dykke ned i nogle af de tiltag, der skete i det første år med frihedsforsøg på Kildebjergskolen.

Frihedsforsøget på folkeskoleområdet, som vi i Holbæk Kommune har døbt Børnenes Skole, har rundet det første skoleår, og det er kommet godt fra land. Rundt om på skolerne sker der mange ting – både nye og velkendte.

Her giver vi ordet til Kildebjergskolen, der fortæller hvilke initiativer, de gav sig i kast med i løbet af skoleåret 2021/22, og hvilke udfordringer, der dukkede op.

Et stort fokus på elevinddragelse

Kildebjergskolen har valgt at sætte Børnenes Skole på fire ben: kortere skoledag med temadag, valgfaget juniortræner, bedre muligheder for SFO og studietimer for 6.-9. klasse.

Eleverne har fået en kortere, men mere koncentreret skoledag, da der er reduceret i pauserne. Der er faste temadage og generelt er der et fokus på at tematisere undervisningen. Der er kommet flere tovoksentimer, og disse er prioriteret til temadage, som ofte er planlagt af eleverne selv. Der er i langt højere grad ture ud af huset, for børn skal opleve læring ved at være en del af verden.

Elevrådet har fået en større plads og har stort fokus på elevdemokrati og medvirker aktivt i dialogen omkring de nye elementer i den ”nye” skole, fx logo, indretning m.m.

Juniortræner er et valgfag for 7.-8. årgang udviklet af Kildebjergskolen. Her får eleverne teori og indføring i trænerrollen. Eleverne arbejder med forskellige facetter af det at være træner for yngre børn. De er i praktik i SFO´en, hvor de styrer og igangsætter bevægelseslege med fokus på social interaktion og leg hos de mindste. De er også i praktik i de lokale idrætsforeninger, hvor de er hjælpetrænere. En af opgaverne som Juniortræner er at stå for opvarmningen ved forskellige særlige dage på skolen fx motionsdagen og årets løb på Kildebjergskolen, hvor alle løber for en god sag.

Med den kortere skoledag er børnene længere tid i SFO. Det giver mere kontinuitet og mulighed for at skabe et børne- og ungemiljø. Der er fast bevægelse hver dag, fx er børneyoga en stor succes. Skolen har oplevet stigning på 20 % i elever i SFO.

SFO2 er flyttet i nye lokaler, og der er større fokus på at skabe en SFO for de lidt større børn i bedre rammer.

I samme lokaler er der også liv om to aftener om ugen. Der er nemlig åbnet et forebyggende tilbud Kildebjergklubben, som er for skolens 8.+9.klasser. På sigt er det tanken, at det udvides til at gælde alle elever fra 13-17 år. Det er et samarbejde, der er blevet til mellem skolen, forebyggelse i Social indsats og udvikling og UngHolbæk. Skolen ser en tendens til, at andelen af hærværk er faldet, siden klubben åbnede, og håbet er, at den positive tendens fortsætter.

Skolen arbejder med inddragelse og åbenhed omkring arbejdet i indeværende og ikke mindst det kommende skoleår. Medarbejderne og eleverne, der er allertættest på praksis, er blevet spurgt om de nye tiltag. Medarbejderne er i proces med at skabe rammerne sammen med bestyrelsen og ledelsen ift. kommende skoleår. Skolen har spurgt eleverne, hvordan de oplever den kortere skoledag. Her er svarene, at eleverne oplever mindre larm, at de bedre kan koncentrere sig, at der er mere tid til lektier og fritid, og at de ikke mindst ser lærerne og hinanden på en ny og bedre måde. Kort sagt oplever eleverne, at de har fået det markant bedre med kammeraterne, men også elev-lærer/pædagog.

I forhold til nationale test arbejder skolen med planer om at gøre noget andet.

Det svære ved Børnenes Skole

Det er en udfordring, at man skal søge Undervisningsministeriet om lov, hvis man ønsker at udbyde andre valgfag i 7.-9. klasse end de obligatoriske. Skolen skal udbyde fire valgfag, og det er kun ét af de fire, der kan søges dispensation til at lave om til et anden valgfag (hvor Kildebjergskolen har søgt at lave juniortræner). Skolen kan derfor ikke bare udbyde de valgfag, som de ønsker og ser et behov for. Derudover er der en lang godkendelsesproces, når der skal søges dispensation hos Undervisningsministeriet.

Læs mere om hvad der sker lige nu med Børnenes Skole på Kildebjergskolen

Er du nysgerrig på, hvad der skete på de andre skoler i Holbæk Kommune?

 
 
Senest opdateret 10-11-2022