Sådan gik det første år med Børnenes Skole

Publiceret 10-11-2022

Lyt til børnenes stemme, valgfag på nye måder og mange flere tolærertimer. Der er sket en masse rundt om på skolerne i Holbæk Kommune i løbet af det første år med Børnenes Skole. Her får du det hurtige overblik over de enkelte skoler.

Rundt om på skolerne er der blevet gjort mange gode erfaringer med at skabe Børnenes Skole.

I denne status kan du dykke ned i nogle af de tiltag, der skete på skolerne i løbet af det første år med Børnenes Skole, som var skoleåret 2021/22.

Her kan du både læse om nogle af de initiativer, skolerne hver især har grebet fat i - og ikke mindst hvilke erfaringer skolerne har gjort sig. Når nye ting prøves af, er der nemlig ofte også noget, der er svært.

Vipperød og Ågerup Skole

Holddeling på nye måder, faget Verdensmål og morgenmadscafe. Læs hele statussen fra Vipperød og Ågerup

Tølløse Skole

Et responseteam, der står klar til at gribe elever med særlige behov og kortere skoledag for alle elever. Læs hele statussen fra Tølløse

Tuse og Udby Skole

Hvad er børnenes stemme i det her? Det er et af de væsentlige perspektiver, når Tuse og Udby Skole skal fortælle, hvordan de gik ind i frihedsforsøget Børnenes Skole på deres skole. Læs hele statussen fra Tuse og Udby

Svinninge Skole

Kortere skoledag, et nyt fag for specialeleverne i udskolingen og mange ideer, der arbejdes videre på. Læs hele statussen fra Svinninge

Stestrup, St. Merløse og Ugerløse

På St. Merløse Skole har alle elever fra 0.-6. klasse fået valgfag, og på Ugerløse og Stestrup Skole er fag blevet samlet i blokke. Læs hele statussen fra Landsbyskolerne

Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole

Et nyt fag i indskolingen med fokus på demokrati og trivsel og det hele taget et fokus på skolens værdier i et børneperspektiv. Læs hele statussen fra Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse

Kildebjergskolen

Udvikling af et helt nyt fag og en ny ungdomsklub. Læs hele statussen fra Kildebjergskolen

Jyderup Skole

En anderledes måde at tænke skema på, aktivt medborgerskab og fokus på at lande gode i SFO'en efter skoletid. Læs hele statussen fra Jyderup

Gislinge Skole

Et ønske om mere praksisfaglig undervisning og større medejerskab til eleverne. Læs hele statussen fra Gislinge

Bjergmarkskolen

Et kontinuerligt fokus på tre søjler: Morgenmadscafe, tovoksentimer og co-teaching. Læs hele statussen fra Bjergmarkskolen

Absalon og Orø Skole

Hvordan kan den klassiske fagrække og skoleskemaet tænkes anderledes? Det er et af de temaer, som Absalon og Orø Skole har arbejdet med i det første år med frihedsforsøg. Læs hele statussen fra Absalon og Orø

10. Klassecenteret

Endnu mere elevinddragelse og mulighed for at præge udbuddet af valgfag. Læs hele statussen fra 10. klasse

 
 
Senest opdateret 10-11-2022