Spring til indhold

Knabstrup, Nr.Jernløse og Undløse Skole

Kortere skoledage, nye fag og tidligere start i SFO - frihedsforsøget giver nye spændende muligheder.

Det sker efter sommerferien

Tak for mere end 550 idéer til skabelsen af Børnenes skole - det 3-årige frihedsforsøg.

Vi har modtaget mange rigtig gode og velbegrundede idéer fra elever, forældre, medarbejdere og borgere, som vi i samarbejde med skolebestyrelsen har arbejdet grundigt ind i.

Her skal vi forsøge at gøre skolen mere levende og indholdsmæssigt skabe en progression for vores elever i læringsmæssig og trivselsmæssig sammenhæng.

Vi vil derudover gerne skabe en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, hvor lyst til kerneopgaven og lyst til at præge den pædagogiske udvikling, er i højsædet.

Vi står nu klar til efter sommerferien at tage fat på de spændende forandringer og få dem ud at leve og virke på vores skoler.

 

Pejlemærker fra det nye skoleår

 • Sammenhængskraft mellem og på skolerne - den røde tråd
 • Tryghed og trivsel - sociale fællesskaber og traditioner
 • PLF - Professionelle læringsfællesskaber 
 • Tæt samarbejde om planlægnig og undervisning
 • Demokrati og medbestemmelse - indflydelse og ansvar
 • Udnyttelse af kompetencer hos børn og voksne
 • Inklusion af børn med særlige behov
 • Stærkt forældresamarbejde
 • Kommunikation
 • Styrke SFO og sammenhængskraften mellem SFO og skole

 

Forandringer fra det nye skoleår

 • Kortere skoledag - nedsættelse af timetallet
 • To-voksentimer
 • Nyt fag i indskolingen; Demokrati, trivsel og samarbejde
 • Læringscafé - frivilligt tilbud for elever i 0.-3.  klasse 
 • Tidligere start i SFO 
 • Ny organisering af skolen i henholdsvis underhus 0.-5. klasse og overhus 6.-9. klasse
 • Udvikling af fagteams på tværs af Undløse, Knabstrup og Nr. Jernløse Skole
 • Uddannelse af dansk - og matematikvejledere
 • Fælles elevråd på tværs af Undløse, Knabstrup og Nr. Jernløse Skole

 

Andre områder, hvor der kan arbejdes med fravigelser over kommende skoleår

 • Nationale test
 • Elevplaner
 • UPV – uddannelsesparathedsvurdering

 

 

Video med drømmere

Kig med og sæt dine tanker i spil. Her møder du elever, medarbejdere, skolebestyrelsen og ledere fra skolerne som alle har noget på hjerte.

TidshorisontFra nu til 1. april 2021

Dialoger indledes lokalt med medarbejdere, elever (elevråd) og forældre (Skolebestyrelse) og andre interessenter på Knabstrup, Nr. Jernløse og Undløse Skole.


1 april til 1. august 2021

Skolerne i Holbæk –”Lokal dialog og inddragelse” faciliteres lokalt på skolerne, og/eller af fagcenter/projektgruppe

Drømmescenarier deles.

 • Dialoger udvides lokalt med medarbejdere, elever og forældre

 • Forslag til ”Holbæk hegnspæle” til Børn og Skoleudvalget

 • Ministeriet: Lovforslag forventes vedtaget 1. maj
 • Rammeaftale med Holbæk indgås mellem 1. maj - 1. juli


Feedback

Sidst opdateret

03.12.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen