Spring til indhold

Gislinge skole frihedsforsøg

Vi samler på gode idéer til at skabe drømmeskolen og vi har brug for netop dine drømme, tanker og input!

Hjemmesiden opdateres løbende i takt med at frihedsforsøget tager form. Her vil du finde små reportager, nedslag i processen, arbejdet med de enkelte drømme/kerneområder - billeder og videoer.

Børnenes skole - frihedsforsøget i Holbæk Kommune

Fra 1. august 2021 og tre skoleår frem skal skolerne i Holbæk Kommune i gang med frihedsforsøget. Skoleområdet i Holbæk Kommune er sammen med Esbjerg Kommune udpeget af regeringen til at deltage i frihedsforsøget, som betyder frihed fra statslig regulering og lovgivning.

Vi får nu mulighed for at skabe helt unikke og lokale skoleprofiler og det er en proces vi glæder os til at komme i gang med.


Kære forældre, elever, medarbejdere og alle andre der har gode idéer

Vi samler på gode idéer. En ny skole skal tage sin form og dine input er vigtige. Derfor - kom med dine idéer, drømme og forslag til hvordan vores fælles drømmeskole skal være fra næste skoleår 2021/2022 og de kommende tre skoleår

Send din gode idé til os via linket til højre på siden.

Tidslinje for frihedsforsøgets faserFra nu til 1. april 2021

Dialoger indledes lokalt med medarbejdere, elever (elevråd) og forældre (Skolebestyrelse) og andre interessenter på Gislinge skole.


1 april til 1. august 2021

Skolerne i Holbæk –”Lokal dialog og inddragelse” faciliteres lokalt på skolerne, og/eller af fagcenter/projektgruppe

Drømmescenarier deles.

  • Dialoger udvides lokalt med medarbejdere, elever og forældre

  • Forslag til ”Holbæk hegnspæle” til Børn og Skoleudvalget

  • Ministeriet: Lovforslag forventes vedtaget 1. maj
  • Rammeaftale med Holbæk indgås mellem 1. maj - 1. juli

Se de valgte idéer fra elever, lærere og pædagoger

Vi har modtaget mange, mange gode og spændenden idéer - men vi har valgt at arbejde videre med følgende idéer:

Frihedsforsøget på Gislinge skole:

Lærer/pædagog side

  1. Kortere skoledage, omlægning UUV til 2 voksne timer. Anderledes undervisning. 
  2. Ingen nationale test, men brug af andre relevante tests, eks. hogrefe (dansk), Matematik Profilen, - en til engelsk, naturfag mm. En test mindst en gang om året. 
  3. Ingen elevplaner, men de skal erstattes med en fælles lærer og elev vurdering. Den skal udarbejdes en gang i foråret 2022. til en start. 

Herudover også på sigt:

Udvikling af den anderledes undervisning i en retning af mere undervisning på tværs af fag og klasser (niveau) samt mere tematiseret undervisning 

 

Elev side

  1. Kortere skoledag, omlægning af UUV til 2 voksne timer, lektiecafe. Fleksibel mødetid.
  2. Anderledes undervisning, eksperimenterende undervisning, temauger, temadage, værkstedsundervisning.  (praktisk orienteret)
  3. Arbejde med udemiljøer, - at der er et mere spændende miljø. Noget alle klasser tilkendegiver.

 

Herudover også på sigt;

Skolebod/kantine.

Ture ud af huset/lejrskole

PC til alle.  Feedback

Sidst opdateret

25.05.2022

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers

Sådan får skolerne mulighed for at tilrettelægge hverdagen

Send dine idéer til drømmeskolen her

Præsentation af frihedsforsøget fra Holbæk Kommune