Spring til indhold

Fælles proces

Her på siden kan du læse lidt mere om de aktiviteter, der har været i frihedsforsøgets første år. Grundlaget var primært at inddrage elever, forældre, medarbejdere og andre interessenter i, hvordan vi skulle skabe vores drømmeskole.
Luk alle
Åben alle

Denne gang mødtes elevrødderne i Ugerløse, hvor vi var i Ugerløse Skoles dejlige nye elevrådslokale.

Der blev snakket legepladsønsker, Go' Stil, grimt sprog, morgensang fællesskaber og meget mere.
Alle ønsker flere fælles elevrådsmøder i fremtiden

Referat fra elevrådsmødet den 14. april

Her kan du læse om elevrøddernes fælles elevrådsmøde i St. Merløse i januar.

Elevrådsmøde den 27 januar

Merløses elevrådslokale var rammen om en hyggelig arbejdsdag for det fælles elevråd. Der blev truffet nogle gode beslutninger, og dagen blev sluttet med spaghetti hos Lasse i hallen.

                            

På dagen blev der talt om: 

  • En snak om hvad, der er en god skole
  • Idéer til fællesting, vi kan arbejde med (God Stil, dukse-konkurrence, trivselsdag)
  • Vi blev enige om at lave en konkurrence med juledøre i december.
  • Alle tre elevråd arbejder med ønsker til budgettet
  • Eleverne synes at alle skolerne skal have et ugeskema

Skolerne Stestrup, Ugerløse og Merløse opbygger ”Brobyggende social kapital”

Fredag den 8. oktober lukkede skolerne kl. 12 og alle medarbejdere mødtes i Ugerløse.madlavning  mere mad
Her fortalte medarbejdere om de igangsatte tiltag i Børnenes skole, ledelsen skitserede visioner og så var der opbygning af social kapital. Madlavning, hygge og god stemning.

Der var møder i alle klasser og et fællesmøde hvor personalet blev præsenteret.

ff                   

Forældrerepræsentanterne Hans, Tanja og Kristine fortalte sammen med skoleleder Pia om Børnenes skole og den proces der har været i forbindelse med planlægningen af skoleåret.

Fællesskab, faglighed og fordybelse, bevægelse og OmVerden er nøgleordene i skoleudviklingen kommende år.

Elevrådets spørgeskema har medført et ønske om en skolebod, og Andy – som er kok og forælder i Ugerløse – har tilbudt at være tovholder på det. Han har dog brug for flere forældre, så der var opfordring til at hjælpe ham.

En af udfordringerne er, at det er rigtig svært at få kommunikeret til alle forældre. Skoleforums møder tager fat i denne problematik. Der er lavet en forældrekalender på Aula, hvor arrangementer og møder er lagt ind. Det ser desværre ud til at Aula ikke har sendt de oprettede invitationer til forældrene. Der udarbejdes hurtigt en alternativ kalender.

Et af de nye tiltag i Merløse er der begejstring for. Valgfag fra 1.-6. klasse. Dette evalueres på et forældremøde med alle klasserådene den 6. oktober kl. 17-19.

Elevrådet fra St. Merløse, Stestrup og Ugerløse har tirsdag den 8. juni været samlet i Tølløse

ee post its elevrådsmøde

Elevrådene har snakket om Børnenes skole, Frihedsforsøget - hvor de selv kan være med til at hvordan de vil lave god skole, og der blev bland andet også snakket om, hvad et godt fællesskab er.
Der var rigtig mange ideer til en bedre skole som elevrådet arbejder videre med i næste skoleår. Lige nu er der udvalgt 4 ting, som de kunne tænke sig at ændre, og som de gerne vil høre forældrenes mening om.

 

I Frihedsforsøgets første fase, lavede de tre skoler Skoleforum. I Skoleforum samarbejder alle der har lyst til at skabe en god skole i vores lokale områder. Det kan være elever, forældre, personale, lokale interesserede, politikere - kun fantasien sætter grænser.

Nu er arbejdet fra Skoleforum sat ud i skolebestyrelsen, så det er i dette forum, vi inviterer samarbejdspartnere, interessenter, lokale gæster m.v.

Her kan du finde referater fra Skoleforum:

Referat den 18. maj 2021

Referat den 26. august 2021

Referat den 30. september 2021

Referat den 12. oktober 2021

Referat den 13. december 2021

Referat den 27. januar 2022 Feedback

Sidst opdateret

21.04.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson