Spring til indhold

St. Merløse Skole

Tanker tænkes og Skoleforum inddrages til idégenerering omkring frihedsforsøget på Merløse/Ugerløse/Stestrup Skole

Lærere og pædagoger på St. Merløse Skole skal, frem til sommerferien, på jagt efter det spor skolen skal følge i forhold til at lave deres drømmeskole og SFO

St. Merløse/ugerløse/Stestrup Skoles vision:

"Vi ønsker at bidrage til at (ud)danne vores børn, så de drives af nysgerrighed, tør stille spørgsmål og eksperimentere samt udvise respekt og forståelse for andre."

Det er med udgangspunkt i visionen at lærere og pædagoger skal tænke nye tanker og idégenerere med henblik på, at finde frem til det spor der skal følges ind i Frihedsforsøget. Når medarbejderne er "på sporet" skal elever og forældre også inddrages i processen. 

Herunder lidt billeder fra lærernes opstartsmøde:

 

På personalemøde den 19. maj udvalgte St. Merløse Skole og SFO fire overskrifter for de kommende år.

  • Fællesskab
  • Faglighed og fordybelse
  • Bevægelse
  • OmVerden

Der arbejdes videre i tre team og bestræbelsen er, at der den 9. juni kan træffes nogle beslutninger omkring næste skoleår.

 

Program for møde den 19. maj 2021

Ideer - trin 2 i processen

 

Fælles forældremøde torsdag den 12. august

Der var møder i alle klasser og et fællesmøde hvor personalet blev præsenteret.

Fælles elevrådsmøde 8. juni 2021

Elevrådet fra St. Merløse, Stestrup og Ugerløse har tirsdag den 8. juni været samlet i Tølløse.


Feedback

Sidst opdateret

09.06.2021

Ansvarlig redaktør

Marie Korsgaard Stange

Flad ledelsesstruktur

For St. Merløse, Ugerløse og Stestrup skole har Udvalget for Børn og Skole godkendt en dispensationsansøgning, som led i frihedsforsøget. Det betyder at skoleledelsen her varetages sideordnet og fælles mellem de tre nuværende ledere af skoleafdelingerne.

Ugerløse/Stestrup/St. Merløse Skoles vision

"Vi ønsker at bidrage til at (ud)danne vores børn, så de drives af nysgerrighed, tør stille spørgsmål og eksperimentere samt udvise respekt og forståelse for andre."

 

"Elevrødderne" mødes 8. juni

8. juni er der fælles arbejdsdag for elevrådene i Merløse, Ugerløse og Stestrup. De hentes med bus fra morgenstunden og kører til no 1 lokalerne i Tølløse. På billedet er elevrådet i Merløse i gang med deres forberedelser til dagen.

Frihed, Faglighed og Fællesskab – og naturligvis pizzaer til frokost!